23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Unngå produksjonsnedetid med riktig verktøy og vedlikehold

Vedlikehold av verktøy og maskiner i produksjon er viktig for å unngå nedetid og tap av kunder.

Verktøy og vedlikehold i produksjon – unngå nedetid og forsinkelser

Et sentralt element i produksjonen er nøyaktig produksjonsforberedelse.

En grunnleggende forutsetning for dette er riktig vedlikehold av verktøy og maskiner. Mange bedrifter ser imidlertid vedlikehold av verktøyene sine som en irriterende kostnadsfaktor, i stedet for å anerkjenne det som en garanti for tilgjengelighet og kvalitet. Men det kan være farlig og i verste fall sette selskapets suksess i fare.

Risiko ved dårlig vedlikehold

I dag er produksjonsbedrifter utsatt for sterk konkurranse, preget av høyt prispress og økende krav til overholdelse av leveringsdatoer. Bedrifter må kunne hevde seg i denne konkurransen, noe som betyr at komplekse produkter av høy kvalitet skal ut på markedet på kortest mulig tid og til lave kostnader. Hvis bedrifter ikke vedlikeholder alle maskiner og verktøy regelmessig, er det to store risikoer:

• Nedetid

• Forsinkelser

Nedetider i produksjonen kan koste bedriften dyrt

Ved reaktive vedlikeholdsstrategier utføres tiltak først etter at en komponentfeil er oppdaget eller når enkelte komponenter har nådd en definert skadegrense. Dette fører til produksjonstap med lange nedetider på grunn av uforutsette maskinfeil. De lange nedetidene skyldes i hovedsak at nødvendig personellkapasitet for å rette opp feilene ofte ikke er tilgjengelig på kort varsel på grunn av den plutselige hendelsen. Det kreves ofte ekstra tid for å finne årsaken på grunn av mangel på tilleggsinformasjon.

Med konvensjonelt, profylaktisk vedlikehold basert på måleravlesninger eller kalendere, er det vanskelig å maksimere forretningsindikatorer som avkastning på sysselsatt kapital eller avkastning på investert kapital.

De fleste selskaper overvåker fortsatt maskinene sine via program levert av fabrikkprodusenten. Funksjonsspekteret deres er begrenset, og det er ofte ikke sørget for systematisk dataanalyse. Operatørene lærer kun noe om tilstanden eller ytelsen til den enkelte maskin. Denne typen informasjonsinnhenting er arbeidskrevende, tar lang tid, fører ofte til falske alarmer, krever erfaring og er gjenstand for subjektive vurderinger. Som et resultat av dette henger vedlikeholdet etter, så defekter og den resulterende ikke-planlagte nedetiden og kostnadene er vanskelig å unngå.

 


Mulige problemer ved produksjonsstopp:

• I produksjon kan en enkelt defekt del på en enkelt maskin lamme hele produksjonsprosessen og forårsake høye nedetidskostnader.

• På grunn av uplanlagte nedetider kan bedrifter komme på etterskudd med tjenester og dermed bli pålagt kontraktsmessige straffer. I ekstreme tilfeller kan de miste kunder fordi de anses som upålitelige.

Bøter for brudd på myndighetenes forskrifter

Mange lover og forskrifter krever regelmessig vedlikehold av verktøy eller utstyr. Dette skal blant annet forbedre helsen til ansatte. Dersom selskaper ikke, eller ikke i tilstrekkelig grad, implementerer disse spesifikasjonene for maskinvedlikehold, risikerer de høye bøter under inspeksjoner fra tilsynsmyndigheter, fagforeninger eller regresskrav fra forsikringsselskapet etter ulykker.

Muligheter med regelmessig vedlikehold

For å holde disse risikoene så lave som mulig, er flere og flere bedrifter interessert i IT-løsninger som støtter prediktivt vedlikehold. Gjennom omfattende, rettidig evaluering av maskindata bidrar disse løsningene til å maksimere produktiv oppetid og unngå uplanlagte reparasjoner. Basert på konsolidert informasjon om anleggsdrift, risiko- og lønnsomhetsanalyser, kan bedrifter utvikle en skreddersydd vedlikeholdsstrategi.

Ordnede prosesser med regelmessig vedlikehold

Bedrifter som bruker egnet programvare for å kontrollere, organisere og overvåke verktøy og vedlikehold får strukturerte prosesser i retur. De holder oversikt over tingene og det er færre uforutsette problemer i produksjonen – normalt går alt som normalt.

Målet med ryddige prosesser er å gjøre vedlikeholdet av alle maskiner enklere å planlegge ved å kunne identifisere feil og mangler på et tidlig tidspunkt. Dette reduserer koordineringsinnsatsen og øker samtidig sikkerheten og arbeidseffektiviteten.

Flere fordeler ved regelmessig vedlikehold

• Færre produksjonsstopp: Overvåking av alle maskiner hjelper bedrifter med å identifisere funksjonsfeil, eliminere problemer etter hvert som de oppstår, og dermed unngå nedetid og langvarige stopp i produksjonen.

• Mindre uplanlagt vedlikehold: Fordi regelmessig vedlikehold gjør at vedlikeholdspersonell kan identifisere problemer på et tidlig stadium, kan de fikse dem under planlagt nedetid, og dermed unngå dyrere ikke-planlagte reparasjoner.

• Mer åpenhet: Med et ERP-system med funksjon for vedlikehold kan bedrifter enkelt behandle store mengder data. Dette fremmer ny innsikt i nåværende og fremtidig status for planlagt vedlikehold:

• Lengre levetid: Regelmessig vedlikehold gjør det mulig for bedrifter å optimalisere sine egne vedlikeholdsplaner, forlenge levetiden til sine eiendeler og redusere kapitalutgifter.

Større samsvar: Regelmessige vedlikeholdsprosedyrer letter overholdelse av lovbestemmelser og tekniske standarder. På denne måten bidrar de til å unngå bøter og uønskede hendelser.

Forskjellige strategier for vedlikehold:

Hvert selskap må ta stilling til hvilken strategi de skal følge ved vedlikehold av verktøy og maskiner over tid. Avhengig av størrelsen på selskapet, dets strategi og andre faktorer, kan en viss type vedlikeholdsstrategi være mer passende:

• Reaktivt vedlikehold

• Forebyggende vedlikehold

• Tilstandsbasert vedlikehold

• Prediktivt vedlikehold

Reaktivt vedlikehold kontra forebyggende, tilstandsbasert eller prediktivt vedlikehold:

Å velge reaktivt vedlikehold som vedlikeholdsprogram for industriverktøy kommer med høy risiko. På grunn av den høye kompleksiteten til verktøyene og prosesstrinnene som kreves for dette, er raske verktøyreparasjoner ofte ikke mulig. Det kreves ofte lang tid for verktøyfeilanalyse, demontering av verktøyet og påfølgende remontering etter at nye komponenter er produsert. Dette fører igjen til lange driftsstanser.

For å unngå lange produksjonsstanser, er forebyggende, tilstandsbasert eller prediktivt vedlikehold mer fornuftig enn vedlikeholdsprogrammer for vedlikehold av verktøy. Det må imidlertid tas med i betraktningen at tilstandsbasert vedlikehold krever en høyere inspeksjons- og overvåkingsinnsats, og det anbefales passende ERP-programvare for dette.

Prediktivt vedlikehold:

På grunn av vedlikeholdets sterke innflytelse på produksjonskostnader og systemtilgjengelighet i serieproduksjon, blir prediktivt vedlikehold stadig viktigere. Målet er å forutse funksjonsfeil på produksjonsmaskiner før de oppstår for å kunne utføre forebyggende vedlikeholdsarbeid. Bruk av prediktivt vedlikehold krever en digital infrastruktur som garanterer både databehandling og prognoser, samt høy datasikkerhet.

For å velge riktig strategisk perspektiv for en virksomhet, må vedlikehold forstås som en helhetlig ledelsesoppgave. I sammenheng med vedlikeholdsstyring må et stort antall komplekse spørsmål orkestreres. Disse kan være alt fra overordnede strategiske spørsmål, som "I hvilken grad kan vedlikehold bidra til gjennomføring av bedriftsstrategi?" til driftsmessige problemstillinger som "Kan reservedelsforsyningen optimaliseres og sikres på sikt?».

 


Verktøy og vedlikehold i MONITOR G5 ERP

Det autonome, nevnte forebyggende vedlikeholdet kommer stadig mer i fokus. Det er avgjørende at de som er ansvarlige for driften engasjerer seg i planlagt vedlikehold av alle komponenter som påvirker produksjonskapasiteten. For eksempel kan oppsettsprosesser kun optimaliseres med intakte, godt vedlikeholdte verktøy. Det nytter lite å ta alle tiltak på maskiner og verktøy for å optimere verktøybyttet dersom verktøyvedlikeholdet ikke holder tritt samtidig. ERP-systemet MONITOR G5 støtter bedrifter i vedlikehold av verktøy og maskiner og garanterer dermed også overholdelse av lovkrav.

Verktøy i MONITOR ERP G5

Verktøy og vedlikehold som modul gir deg full oversikt over alle verktøy og maskiner. Du kan se hvor verktøyene er, og det hjelper deg også å holde styr på lagerverdier, vedlikeholdsintervaller og planlagte tjenester. Bedrifter får en omfattende oversikt over alle verktøy og kan på forhånd se når enkelte verktøy trenger vedlikehold og derfor ikke er tilgjengelige. Takket være prediktivt vedlikehold kan dette tas hensyn til i produksjonsplanleggingen, og det er ingen ulemper på grunn av uplanlagt nedetid.

Vedlikehold i MONITOR ERP G5

Vedlikeholdet i MONITOR G5 ERP inkluderer kalibrering av måleverktøy samt vedlikehold av verktøy og maskiner. Vedlikeholdsplaner er knyttet til verktøy og maskiner: I disse vedlikeholdsplanene kan du se når vedlikehold bør utføres basert på dager, driftstid eller sykluser.

VIL DU VITE MER?

Kontakt atle.karlsrud@monitorerp.com

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047