23948sdkhjf

ACT Logimark utvider sitt leveringsprogram og endrer sin for

| Medlemsnyhet | Bedrift ACT Logimark AS

ACT Logimark representerer i Norge og i Danmark kjente produsenter av blant annet industrielle blekkstråleskrivere, laserskrivere og etikettskrivere samt produsenter av strekkode og RFID-utstyr.

Nå omfatter leveringsprogrammet også Coboter til bruk for automatisering av blant annet merkeprosesser og palletering i ulike bedrifter.

Siden selskapets etablering i 1990, har ACT Logimark hatt fokus på leveranser av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og paller.

Etter at selskapet i 2020 ble partner i Norsk Cobot Senter, har selskapet med 31 års erfaring utvidet sin forretningsidé til å inkludere automatisering; ACT Logimark er leverandør av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing, kontroll og automatisering.

Morten Mathiesen, som er daglig leder i ACT Logimark, bekrefter at de i løpet av 30 års aktivitet i Norge har etablert en vesentlig kundebase, og at undersøkelser blant kundene og i markedet forøvrig, tydelig viser at både små og store bedrifter har interesse for, og ser nytten av, automatisering. 

Fordi vi er en ledene leverandør av blant annet etiketteringsmaskiner og løsninger for merking og kontroll av paller, er vårt fokus først og fremst rettet mot bedrifter som ønsker å automatisere prosesser forbundet med paller, forteller Mathiesen.

ACT leverer løsninger for pallen fra det øyeblikket den blir «født», enten ved symbolmerking på paller i tre og/eller ved bruk av RFID-tags og strekkode-etiketter på paller i plast (Norsk Lastbærer Pool).

Når pallen fylles med ulike produkter i D-pak, leverer vi manuelle og/eller helautomatiske løsninger for merking av D-pak og paller. Merkingen av D-Pak kan gjøres med våre blekkstråleskrivere eller etiketteringsmaskiner, mens merking av paller gjøres med etiketter i henhold til GS1-standard. ACT Logimark er forøvrig en av hovedpartnere til GS1 Norge, fortsetter Mathiesen.

Full kontroll på pallen med LogiFlow Vision

I tillegg til å levere komplette løsninger for merking av paller (maskinvare og programvaren LogiFlow), har vi tatt frem løsning for kontroll av pallens innhold ved utekspedering fra lager. En av våre kunder så seg lei på at paller de visste var korrekt lastet, ofte ble registeret med manko hos mottaker.

Vår løsning LogiFlow Vision, består av blant annet av automatisk visuell dokumentasjon av pallen når den er plassert i plastvikleren, men før den plastes. Bildefilen knyttes automatisk opp mot pallens SSCC-nummer og lagres i kundens ERP-system, eller i en egen skylagring. Systemet sjekker også pallens innhold opp mot pakkseddel ved utskipning, og gir således garanti for at innholdet er på plass ved levering. Ved melding om mangler, vil man enkelt kunne hente bildefilen fra systemet, og sjekke mot kundens henvendelse.

Automatisert palletering

Som partner i Norsk Cobot Senter, har vi utviklet en helautomatisk løsning for palletering, EasyPallet.

Dette er en fleksibel løsning som håndterer kartonger med vekt inntil 10 kilo, og som enkelt kan flyttes mellom pakkelinjer i bedriften.

En Cobot er en fleksibel og brukervennlig samarbeidende robot, som kan installeres uten omfattende sikringstiltak (som er vanlig ved installasjon av større roboter). Dette gjør bruksområdet stort og betyr at investeringen kostnadsmessig blir lav. Coboten automatiserer og forenkler gjentagende og monotone prosesser som i dag ofte blir utført av mennesker. Det er flere fordeler med å sette inn en Cobot, den ansatte som tidligere utførte slik type arbeid, kan gå over til mer inspirerende og utfordrende oppgaver, og det kan bidra til verdiskapning i bedriften ved å redusere feil og å øke produktivitet og kontinuitet.

 Kjøp eller leie

ACT Logimark har registrert økende etterspørsel etter leieavtaler på for eksempel merkemaskiner, og har i lys av dette etablert en egen avdeling, ACT Maskinutleie, hvor maskiner og utstyr som inngår i ACTs leveringsprogram kan leies fra én uke og inntil 5 år.

Denne type leieavtale kan omfatte leie av selve maskinen og leveranse av aktuell rekvisita som blekk og etiketter samt service og support. Mathiesen fortelle at noen av selskapets største og eldste kunder har inngått leieavtaler som løper i perioder på 5 år. 

Til slutt forteller Mathiesen at selskapet har klart seg godt gjennom koronapandemien, og at både ACT Servicesenter og selskapets IT-avdeling er styrket med nye medarbeidere. Vi trengs i samfunnet sier Mathiesen, og det inspirerer oss til alltid å stå frem som den beste leverandør hvor det å lytte til våre kunder er av stor betydning for oss og løsningene vi tilbyr.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
ACT Logimark AS

Industrivegen 9
2069 JESSHEIM
Norge
ACT Logimark AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.062