23948sdkhjf

Produksjon av bilinteriør med trykkregulert vakuumteknologi

| Medlemsnyhet | Bedrift Busch Vakuumteknikk AS

Grundige tester over lengre tid gjorde det helt klart: Buschs nye R 5 RA 0760 A PLUS lamellvakuumpumper bidrar til betydelige energibesparelser.

IAC (International Automotive Components) Group AB bruker den nye lamellvakuumpumpen på et av sine lamineringssystemer som produserer bilinteriør for flere Volvo-modeller. RA 0760 A PLUS' integrerte trykkregulering sørger for drift basert på etterspørsel, noe som resulterte i månedlige strømbesparelser på over 50 prosent.

IAC Group er en global leverandør for flere viktige aktørerer i bilindustrien. De har 22 000 ansatte fordelt på mer enn 50 produksjonsanlegg i hele verden. På fabrikken i Gøteborg produserer 650 ansatte hovedsakelig kupeer og innvendige dørpaneler for Volvo. Produktene leveres direkte inn i Volvos produksjonslinje flere ganger om dagen.

Frem til R 5 RA 0760 A PLUS ble installert var to konvensjonelle lamellvakuumpumper installert på et av lamineringssystemene som produserer kupéer (fig. 1). Vakuumets oppgave er å holde dekorasjonsfilmen og grunnfilmen i ønsket posisjon etter at den er manuelt montert i støpeformen. De opprinnelige vakuumpumpene var uregulerte og i permanent drift over tre skift, fem dager i uken. Hver av dem var utstyrt med en 15 kilowatt motor og strømforbruket utgjorde derfor cirka 120 000 kWh per år. Siden de var rundt 30 år gamle var det i 2018 på tide med en generell overhaling eller kjøp av erstatninger. Vedlikeholdssjef Markel Jordansson ba derfor Busch om en praktisk og kostnadseffektiv løsning.  Buschs vakuumeksperter anbefalte den nyutviklede R 5 PLUS (fig. 2).

R5 PLUS tilhører produktfamilen R5 som er en oljesmurt lamellvakuumpumpe - en robust vakuumteknologi som har vært gjennomprøvd i industrien gjennom mange tiår. En av de viktigste fordelene med lamellvakuumteknologi er at strømforbruket faller når trykket faller. Det høyeste strømforbruket oppstår mellom atmosfærisk trykk (i oppstartsfasen) og et vakuumnivå på 300 mbar. I arbeidsområdet på mellom 30 og 40 millibar bruker vakuumpumpen bare 70 prosent av den angitte nominelle motoreffekten.

Den nyutviklede R5 PLUS fra Busch er utstyrt med et integrert kontrollsystem som standard. Avhengig av trykket kan den nøyaktig opprettholde et forhåndsinnstilt vakuumnivå eller permanent garantere en viss pumpehastighet med en gitt rotasjonshastighet. Markel Jordansson bestemte seg for å teste denne vakuumpumpen over en lengre periode. Bruk av trykkregulering skal sikre at det spesifiserte måltrykket på 30 mbar i vakuumpumpen opprettholdes, uavhengig av den faktiske pumpehastigheten som kreves for de forskjellige prosesstrinnene.

I selve lamineringssystemet, som produserer rundt 200 kupeer hver dag, var det praktisk talt umulig å bestemme den faktiske pumpehastigheten på forhånd. Totalt åtte prosesstrinn utføres i systemet. Disse er ikke synkronisert med hverandre og krever forskjellige pumpehastigheter. Tidligere ble et vakuumnivå på 40 mbar spesifisert direkte i formen for å holde fast dekorasjonsfilmen og grunnfilmen i den posisjonen man ønsket. Siden vakuumforsyningen ikke var installert direkte i lamineringssystemet, oppsto lekkasjer i den utvidede vakuumlinjen. Dette betydde at vakumpumpene måtte sørge for et vakuumnivå på helt ned i 30 mbar.

Da R 5 PLUS ble tatt i bruk, var det mulig å spore den nødvendige rotasjonshastigheten og dermed pumpehastigheten permanent på skjermen. Det ble raskt tydelig at behovet for pumpehastighet varierer sterkt avhengig av prosesstrinnene, og at vakuumpumpen kompenserer for dette ved å endre rotasjonshastigheten. Den innebygde PLS-en (programmerbare logisk styringen) registrerer alle driftsrelaterte data og kan sjekkes når som helst på displayet (fig. 3), avleses med det integrerte minnekortet, eller overføres til systemkontrollen eller andre eksterne utgangsenheter. Vedlikeholdssjef Markel Jordansson har også aktivert Eco-modusen som automatisk slår av vakuumpumpen etter et egendefinert tidsrom der prosessen ikke krever strøm fra vakuumpumpen. Så snart prosessen igjen krever vakuum, startes vakuumpumpen automatisk og den justeres til ønsket rotasjonshastighet. Dette er spesielt energisparende ved korte produksjonsavbrudd og i pauser. Tidligere kjørte de to gamle vakuumpumpene kontinuerlig på 100 prosent i slike perioder.

Markel Jordansson har fått en elektroingeniør til å beregne energibesparelsene internt og kan bevise at de ved bruk av den nye R 5 PLUS vakuumpumpen sparer 8 400 euro per år i energikostnader. Dette inkluderer ikke ytterligere besparingspotensiale gjennom prosessoptimalisering. Vakuumpumpen kan nå finjusteres takket være kontinuerlig registrering av sluttrykket og strømforbruket, sammen med flere andre parametere. Opprinnelig ble det for eksempel påkrevd et arbeidstrykk på 30 mbar direkte ved støpeformen, men etter noen uker fant de ut at 40 mbar var tilstrekkelig for denne funksjonen. Dersom et grovere vakuumnivå spesifiseres, svarer vakuumpumpen med enda lavere rotasjonshastighet og enda lavere energiforbruk.

En annen stor fordel for Markel Jordansson er det betydelig lavere støyutslippet fra den nye R 5 PLUS sammenlignet med vakuumpumpene som ble brukt tidligere. Markel Jordansson forteller at begge de gamle lamellvakuumpumpene hadde et støynivå på 79 dB(A), noe som gjorde det umulig å føre en samtale i pumperommet. Selv ved maksimal rotasjonshastighet avgir R 5 PLUS ikke mer enn rundt 70 dB(A).

Etter de første månedene med testing ble vedlikeholdssjef Markel Jordansson trygg på at R 5 PLUS er den ideelle vakuumpumpen til hans arbeidsområde.

Medlemsnyhet

Bedrift
Busch Vakuumteknikk AS

Holterkollveien 3
1448 Drøbak
Norge
Busch Vakuumteknikk AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.078