23948sdkhjf

Revolusjonerende robotteknologi

| Medlemsnyhet | Bedrift Nordiske Innholdsmarkedsføring

De siste tiårene har blitt en revolusjon når det kommer til robotteknologi.

Robotteknologi har tidligere blitt ansett for å være teknologi som passer til utelukkende store produksjoner, som for eksempel bilproduksjon, men dette behøver på ingen måte å være tilfellet. Nå ser vi også revolusjonen her hjemme i Norge, i små og store produksjoner av for eksempel plast.

Robotene tar over
En myte om robotteknologi er at de overtar essensielle arbeidsplasser som kunne blitt fylt av mennesker. Dette er ikke nødvendigvis helt sant. På den måten som vi bruker robotteknologi på i Norge, er det er nærmere sannheten å kalle dem en hjelpende hånd. En kollaborativ robot, eller en såkalt cobot, kan bidra til å utgjøre en drastisk forskjell i alle former for produksjon. Roboter finnes i alle størrelser og til alle behov, og kan utfylle nærmest enhver rolle når det kommer til å skulle effektivisere produksjonen.

En kollaborativ robot kan for eksempel overta arbeidsoppgaver som er repetitive og belastende for menneskelige arbeidere, og kan dermed spare både arbeidere og bedriften for arbeidsskader. Plastforum har blant annet omtalt Universal Robots i 2018, i forbindelse med hvordan Norge per nå er langt bak på bruk av roboter i store, og især mindre produksjoner. Det er mye som kan tyde på at dette er i ferd med å endre seg, men kanskje er det sånn at vi skal endre holdningen vår til robotteknologi, før det kan skje.

Skaper eller fratar arbeidsplasser?
I et land som Japan, derimot, hvor det er stor nedgang i befolkningstallet, hvilket har ført til mangel på effektiv arbeidskraft, er de helt avhengige den positive utviklingen innenfor robotindustrien, for å kunne fylle arbeidsplasser. I Norge er vi redde for å miste arbeidsplasser til roboter, men i Japan har de vist seg å være helt avhengige av dem for å få industrien til å gå rundt.

Dette endrer ikke på at en økning av bruk av roboter i produksjon i Norge, også har positive effekter i forbindelse med å effektivisere produksjon og minimere arbeidsskader og eventuelle ulykker. Ifølge en artikkel i Næringsliv Norge, bidrar effektiviseringen i produksjonen ved hjelp av robotteknologi til å sikre arbeidsplasser, ettersom den effektiviserte prosessen bidrar til å gjøre bedriften mer konkurransedyktig.

Robotteknologi i plastproduksjon
Kollaborative roboter fra danske Universal Robots, som også har fått innpass på det norske industrimarkedet, kan med fordel brukes i plastproduksjon. Denne robotteknologien kan brukes på alle områder innenfor produksjon av plast og polymerer. Dette er en form for produksjon som krever høy fleksibilitet, og gjør seg dermed utmerket for bruk av robotteknologi, som kan levere nettopp dette. En viktig faktor i forbindelse med plastproduksjon, er at medarbeidere kan bli utsatt for farlige gasser som avgis under produksjonen.

Denne risikoen elimineres ved bruk av roboter i de trinn som kan være helseskadelige for mennesker. I tillegg øker bruken av roboter i plastproduksjon sikkerheten, i og med medarbeiderne på produksjonslinjen, beskyttes fra å håndtere skarpe gjenstander og plastspon.

Det finnes altså flere uttalte fordeler ved å effektivisere produksjon av eksempelvis plast med kollaborativ robotteknologi.

Medlemsnyhet

Bedrift
Nordiske Innholdsmarkedsføring

Send til en kollega

0.064