23948sdkhjf

Klageveiledning

Kjære leser.

Her kan du få råd og veiledning hvis du ønsker å gjøre oss oppmerksom på en feil eller klage på en artikkel eller et foto vi har levert på en av Nordiske Mediers bransjeportaler.

Hvordan klager du?
Du kan alltid henvende deg direkte til redaksjonen, hvis du opplever at vi har bragt feil informasjon. I begynnelsen av hver artikkel står navnet på journalisten som har skrevet artikkelen. Dreier din henvendelse seg om feil av mindre alvorlig karakter, kan du skrive direkte til journalisten.
Ønsker du å klage over mere alvorlige forhold, kan du kontakte redaksjon@plastforum.no

Hvordan retter vi feil?
Rettelser vil fremgå direkte av den enkelte historien. Hvis Nordiske Medier har bragt videre grunnløse påstander, misforståelser eller opplysninger, som er skadelige, beklager vi disse. Klagen rettes til samme instans som nevnt over.

Hvordan kan du gå videre med en klage?
Hvis Nordiske Medier avviser klagen din, kan du bringe den inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Du kan sende en klage via vanlig post til Pressens Faglige Utvalg (PFU), Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo eller ved å ta i bruk PFUs elektroniske klageskjema som finnes på http://presse.no.

Hvor lang er tidsfristen?
Klagen skal være Nordiske Medier i hende så fort som mulig – og senest fire uker (28 dager) etter at opplysningene har vært offentliggjort. Hvis vi avviser klagen din, kan du bringe den inn for Pressens Faglige Utvalg. Fristen for å sende en klage til PFU er seks måneder regnet fra publiserings- eller sendedatoen.

Send til en kollega

0.015