23948sdkhjf

Viverk VKT Premium - En industritvätt som skräddarsys helt efter behov och kravspecifikation

Selges
Utløper
26. mai 2023
Stand
Ny
Produsent
Viverk
Modell
VKT Premium
Årgang
2020

VKT-PREMIUM är en modulbaserad och helt kundunik industritvättmaskin som specialproduceras för att möta specifika krav såsom mått, renhet, torrhet och tvätt.

Grunden är en kammartvätt där tvättgodset placeras i en godskorg eller på en palett som matas in i spolkammaren. Spolramperna roteras så att de ställbara spoldysorna kommer åt att rengöra godset från alla håll, även underifrån, med maximalt spoltryck och högt flöde. Vätskan leds till en filterkorg där spånor och större partiklar filtreras bort. Uppvärmning av baden sker med rostfria elpatroner.

Den robusta maskinen är väl isolerad och har helt slutna vätskesystem med återvinning för att minska kostnader och minimera miljöpåverkan. Maskinen håller en låg ljudnivå, kräver minimalt med service, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att underhålla. Maskinen kan kombineras med ett flertal olika transportsystem och luckvarianter.

Med detta som bas adderar vi sedan maskiner och special- funktioner för att garantera att godset blir skinande rent i enlighet med kravspecifikationerna.

Tvättsteg och efterbehandling

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och fler- stegsmaskiner, där alla kan matas manuellt eller automatiskt.

  • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
  • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
  • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

Dessa maskiner går sedan att kombinera på olika sätt efter olika behov. Möjligheterna är oändliga. Bland annat kan man koppla samman flera enstegs- och flerstegsmaskiner som kan dela på uppgifterna för att flerfaldiga tvättkapacitet och tvätthastighet. Beroende på era kravspecifikationer förses de med olika kemi- kalier, olika antal separerade tvätt- och sköljmöjligheter, tork- tekniker och unika specialfunktioner.

Varje maskin kan utrustas med upp till fyra separata vätske- tankar och integrerad torkning. Ett alternativ är att använda gemensamma tankar där växelventiler separerar dem och förhindrar att de olika vätskorna sammanblandas.

Unika funktioner

Beroende på kravspecifikationer och godsets upp- byggnad kan vi även integrera olika unika funktioner för att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

Chip Clean

Ett välkänt problem inom industrin är att få bort smuts och spån från så kallade bottenhål, hål som inte är helt genomgående, särskilt om de är gängade. Chip Clean har en speciellt anpassad spolplatta med munstycken placerade specifikt för just det gods som ska rengöras. Under högt tryck spolar Chip Clean godsets bottenhål samtidigt som det rör sig fram och tillbaka så att allt blir helt rent.

Flex-Lance

För gods med djupa/långa hål och komplicerade geometrier rekommenderar vi spolning med lans. Med ett tryck anpassat efter godsets egenskaper spolar lansen sig igenom och rengör effektivt alla ytor. Lansspolningen kan även kombineras med ett roterande munstycke om så krävs.

Rotation av gods

Det vanligaste och enklaste i en spoltvätt är att man roterar spolbågarna för att tvätta godsets alla sidor. Men ibland räcker det inte för att få rent. Genom att rotera godset horisontellt eller vertikalt istället för att rotera spolbågarna kan man dels använda högre tryck, dels nå svåråtkomliga sidor på godset som annars kan vara svåra att nå.

Miljö

För att minimera miljöpåverkan och maximera livslängden av tvättvätskor har alla våra tvättmaskiner inbyggda funktioner för rening och återvinning som standard eller tillbehör:

  • Spånor och föroreningar i fast form fångas upp i silkorgar som är enkla att tömma
  • Oljor och feta föroreningar fångas upp av oljeavskiljare med egen avtappning
  • Övriga föroreningar och rester fångas upp i effektiva filter som är enkla att tömma och byta ut när de fyllts
  • Flerstegstvättar med flera tankar återanvänder tvättvätskor i turordning så att det renaste sköljvattnet blir tvättvätska i nästa steg och så vidare
  • Även överskottsvärmen kan tas tillvara och återanvändas för uppvärmning via värmeväxlare.

Alla våra tvättmaskiner, BASIC såväl som PREMIUM, är robusta och tillverkade för att hålla väldigt länge, vilket kanske är det allra bästa ur miljösynpunkt. Jämfört med standardmaskiner är våra PREMIUM-maskiner dock bättre lämpade för kontinuerlig drift inom exempelvis industrier tack vare en högre kapacitet, större flexibilitet och framförallt fler möjligheter till integration i större system.
Selger
Viverk AB

Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Sverige

Michael Wickell
Telefon: +46 0472 343 60

Se hele profilen
Kontakt selger

Send til en kollega

0.078