23948sdkhjf

Miljørådgivning

Tilbys
Utløper
16. mai 2023

Inden for dette område beskæftiger vi os hos

OJ Rådgivende Ingeniører

generelt med en bred vifte af miljørelaterede problemstillinger, herunder jord- og grundvandsforurening samt screening af miljøfremmede stoffer i bygningsmateriale.

Vi bistår dagligt vores kunder med følgende:

 • Afklaring af omfang, vilkår og udarbejdelse af §8 og § 19-ansøgninger,
  gennemførsel af de nødvendige miljøundersøgelser, risikovurderinger
  samt evt. brug af Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj (JAGG-modellen),
  og udarbejdelse af budget for eventuelle indsatser.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale.
 • Arbejdsinstrukser, tilsyn og dokumentation for udførte arbejder.
 • Afrapportering til myndigheder for at opnå ibrugtagningstilladelse.

Vi arbejder også med bl.a. med bygnings- og miljøscreening i forbindelse med
projektering af nedrivnings- og ombygningsprojekter samt fagtilsyn.
En typisk opgave kan bl.a. være i forbindelse med nedrivnings- og renoverings-
opgaver, hvor der undersøges for mistanke om:

 • Asbest
 • PCB
 • Klorerede paraffiner (KP)
 • Tungmetaller
 • PAH’er
 • Skimmelsvamp

Disse undersøgelser udarbejdes for at sikre arbejdsmiljøet under renoveringsarbejderne og korrekt affaldshåndtering samt sikre, at der ikke efterlades potentielle sundhedsskadelige forureninger. Vi udarbejder også kortlægningsundersøgelser, udbudsmateriale samt ressourcekortlægning.

Læs mere om vores arbejde med

Miljørådgivning

samt Geoteknik eller kontakt os på tlf. 75623499.

 
Utbyder
OJ Rådgivende Ingeniører A/S

OJ Rådgivende Ingeniører A/S
Langmarksvej 34
8700 Horsens
Danmark

Signe Sloth
Telefon: +45 75623499

Se hele profilen
Kontakt utbyder

Send til en kollega

0.093