23948sdkhjf

Livssykluskostnader (LCC) - AS Bygganalyse

Tilbys
Utløper
29. mai 2025

Livssykluskostnader gir deg oversikt over alle kostnader i byggets levetid. Dette kan eksempelvis danne grunnlag for langtidsbudsjettering og lønnsomhetsvurderinger.
Kostnader for anskaffelse av nybygg omfatter i hovedsak kjøp av tomt og kostnader forbundet med oppføring av et bygg inklusive utomhusarbeider. 

Forutsigbare livsløpskostnader er viktige for å oppnå en kostnadsdekkende husleie og tilfredsstillende avkastning. Blant annet veldokumenterte og preaksepterte løsninger og materialvalg tilpasset prosjektets behov kan bidra til dette. Det samme gjelder for en bygnings generalitet, fleksibilitet og elastisitet, det vi si i hvilken grad bygningen er planlagt for å imøtekomme krav/ønske om endringer og utvidelser på kort og lang sikt.

Beregningene tar utgangspunkt i:

  • Investering
  • Forvaltning
  • Drift og vedlikehold
  • Utskifting og utvikling
  • Forsyning
  • Renhold
  • I tillegg til å estimere livssykluskostnader, gir våre analyser muligheter til alternativvurderinger og følsomhetsanalyser i prosessen med valg av materialer og løsninger i utviklingen av prosjektet.

Vi benytter ISY Calcus til å utføre analyser av livsløpskostnader for våre kunder og utfører disse etter Norsk Standard, NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk.
Utbyder
Bygganalyse

Bygganalyse
Drammensveien 133
0277 Oslo
Norge

Jørn Bang Ødegård
Telefon: +47 22129230

Se hele profilen
Kontakt utbyder

Send til en kollega

0.127