23948sdkhjf

Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy

Hvordan bør fiskefartøy håndtere avfall for å redusere forsøpling av havet? Den internasjonale standarden ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning.

I samarbeid med Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond inviterer Standard Norge til lansering av standarden fredag 24. mars.

Forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt.

Målet med denne standarden, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen. Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen. I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske. Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land. Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.

Rettet mot fiskerinæringen

Standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring, utstyrsprodusenter, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, ledes av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget. Standariseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

Kilde: Pressemelding fra Standard Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.142