23948sdkhjf

Enova gir 59 millioner til Hywind

Enovas styre ga i dag tilsagn om støtte på 59 millioner kroner til StatoilHydros prosjekt Hywind, et flytende offshore vindkraftkonsept, planlagt lokalisert utenfor Karmøy.
Demonstrasjonsanlegget som StatoilHydro har til vurdering å bygge, er det første i sitt slag i verden og kan gi verdifull erfaring for videre forskning og utvikling på energiproduksjon fra vindkraft offshore. Om HyWind kan vi kort fortelle at prosjektet kombinerer StatoilHydros spisskompetanse på flytende offshorestrukturer med kjent vindkraftteknologi. En modell av deres konsept ble testet i Havlaboratoriet hos Marintek i fjor med godt resultat. Selskapet har alliert seg med Siemens som turbinleverandør. Prosjektet planlegger å etablere en pilotinstallasjon med en flytende vindturbin snarest. Men den kommer neppe før i 2008 eller 2009. – Vi har fått konsesjon på å sette opp en turbin på tre megawatt utenfor Karmøy, forteller teknologiansvarlig Finn Gunnar Nielsen hos StatoilHydro. På sikt tror Nilsen at det kan bli aktuelt å installere en havmøllepark med 40–80 vindturbiner, på til sammen 200 MW installert effekt. Nielsen heller til et tårn/skrog i betong, siden nordmenn har så gode erfaringer med dette byggematerialet fra før i Nordsjøen. Selskapet kommer i starten til å satse på vindturbiner på ca 5 MW. Nasellen (maskinhuset) kommer da til å stikke 85 meter over havoverflaten, mens propellen får en diameter på over 125 meter. For å sikre stabiliteten, vil konstruksjonen stikke minst like dypt under vann.
– Enovas beslutning om tildeling av midler er et viktig skritt med tanke på å støtte opp om videre utvikling av norsk teknologi for fornybar energi og for utnyttelse av vindressursene til havs, uttaler viseadm. direktør Fridtjof Unander i Enova i en kommentar. – Norge har et enormt potensial for utnyttelse av vind til havs og prosjektet kan bli en viktig bidragsyter til Nord-Europas forsyning av fornybar energi frem mot 2050. Hvis dette prosjektet blir realisert, gir det oss i tillegg gode muligheter for å bygge på vår unike kompetanse innen offshoreindustri, legger Unander til. ( Også andre vindkraftprosjekter er under planlegging i havet utenfor Norge. Det vises til Plastforums novemberutgave. red. anm.)
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.266