23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Sirkulær økonomi i praksis

Empower lanserer sammen med NCP Nordic Comfort Products (NCP) et digitalt produktpass for å fremme sirkulariteten i møbelindustrien og for å kunne gi bedre informasjon til kunden om sin verdikjede og opprinnelsen til produktet.

NCP og Empower har inngått partnerskap for å bidra til å fremme den sirkulære økonomien i møbelindustrien. NCP henter råstoffet sitt fra brukt tauverk og fiskeredskaper fra lokale oppdrettsanlegg på kysten av Norge, for å sikre at de får et nytt liv som nyttige produkter i stedet for å bli kastet. I dag står oppdrettsnæringen i Norge alene for cirka 25–30 000 tonn plastavfall hvert år, ifølge SINTEF. Å skaffe brukt tauverk og gjøre det om til holdbare produkter krever samarbeid og teknologi. I dette prosjektet er den første aktøren i verdikjeden Nova Sea, som samler inn brukt tauverk fra sine lokale oppdrettsanlegg. Deretter går materialet gjennom en resirkuleringsprosess hos Oceanize i Rørvik, som forvandler avfallet til en høykvalitetsressurs i form av nytt plastgranulat, og til slutt ender dette opp på NCPs produksjonsanlegg på Hemnesberget hvor det omdannes til nye produkter. Hele prosessen spores og hvert trinn registreres med Empowers blokkjedeteknologi, og som et resultat er NCP i stand til å tilby produktpass til kundene sine for å sikre åpenhet og best mulig informasjon om opprinnelsen og hva som har skjedd underveis i verdikjeden.

EUs strategi for plast i en sirkulær økonomi  fra 2018 beskriver et enormt potensial for resirkulering. Det genereres årlig rundt 25,8 millioner tonn plastavfall i Europa. Rundt 31 % av dette går til deponier og 39 % forbrennes. Å snu disse utfordringene til muligheter, gjennom en kombinasjon av tiltak som design, produksjon, innsamling og resirkulering er hva visjonen om en sirkulær økonomi handler om. Prosjektet til NCP og Empower, med Oceanize og Nova Sea som bidrar til materialsporingen, er et eksempel på initiering av denne visjonen i praksis i liten skala.

Bruken av fossilbasert plast er på vei til å nesten tredobles på mindre enn fire tiår.  Når knapt 9 prosent av dette resirkuleres, er det et presserende behov for å sikre at materialene ikke blir til avfall og havner ute i miljøet.

For å motvirke dette vil det digitale produktpasset bygget av Empower spille en betydelig rolle i å endre hvordan varer produseres og kastes. I tillegg til å gi transparente og verifiserte registreringer av produktet, har dette potensialet til å motivere produsenter til å prioritere å finne måter å maksimere materialets sirkulasjon i økonomien.

– NCP har jobbet med resirkulering av plastavfall fra Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea siden 2017, og vi ser en stor mulighet i å utvikle og overføre kunnskap fra dette arbeidet til andre eksisterende produkter i egen portefølje og til nye produkter fra andre bransjer. Arbeidet vårt har akkurat begynt, sier NCPs administrerende direktør Svein-Erik Hjerpbakk.

Et produktpass er et digitalt pass som viser reisen til materialer fra produksjon eller innsamling og helt inn i et sluttprodukt, og gir åpenhet og sporbarhet om opprinnelsen og reisen til produktet og materialene. Et produktpass kan fortelle historiene bak et produkt og materialene det består av. Med en overflod av alle slags produkter globalt og den gjensidige avhengigheten av internasjonale forsyningskjeder, kan det være utfordrende å forstå hvor materialene kommer fra og under hvilke omstendigheter de blir til et sluttprodukt. Empower Product Passport bruker blokkjedeteknologi og digitale signaturer for å sikre at denne historien er dokumentert, sikret og kan presenteres med tillit og åpenhet.

Alle produkter har en historie, og hvis det gjøres på riktig måte - bør alle kunne se historiene bak produktet. Bruk av et digitalt produktpass kombinerer verdien av materialer og verifiserte data og gjør det mulig for produsenten å kommunisere direkte med kundene sine ved å generere en QR-kode på produktet deres. Dette gir tillit, gir åpenhet og bygger insentiver for en sirkulær økonomi i praksis.

NCP Plast AS
Juvikvegen 1
8640 Hemnesberget
Hemnes
Norge
Org. nr.: NO918601600

Kontaktperson

SEH
Svein Erik Hjerpbakk
Adm.dir
+47 41478342 seh@ncp.no

Send til en kollega

0.031