23948sdkhjf

Inspecta med heiskontroll

| Medlemsnyhet | Bedrift Kiwa Norge

Inspecta bryter det offentlige monopolet på personheiskontroll. Selskapet har i dag kontrollansvaret for 100 000 heiser i Norden og på Baltikum.

Frem til nå har Oslo kommune og Norsk heiskontroll hatt kontroll over markedet, og som akkreditert sikkerhetskontrollorgan kan Inspecta endelig tilby periodisk sikkerhetskontroll av heiser også i Norge

- Til tross for at vi er en ny aktør på markedet her, kan vi tilby mer enn 30-års erfaring med periodiske sikkerhetskontroller. Gjennom flere års arbeid har vi sikret oss den nødvendige kompetansen til å bli en sikker partner for nye kunder, sier Lasse Øvreås, Country Manager i Inspecta Norge og legger til:

- Ikke minst er det sunt for markedet at det kommer inn flere aktører. Vi er svært positive til at vi endelig kan utføre kontrollene her til lands etter at ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven åpnet for det.

Sikkerhet og kunnskap
Personheiskontroll handler om sikkerhetskultur og –kunnskap som er noe av kjernen i Inspecta sin virksomhet.

- Nå har vi rekruttert og bygget opp ytterligere kompetanse, og vi er klare for å levere i et marked som sårt trenger konkurranse, sier adm. dir. Lasse Øvreås i Inspecta Norge.

Strengere krav
Inspecta utfører allerede ulike sikkerhetskontroller av blant annet trykkutstyr, sveising tilknyttet store konstruksjoner, kraner og annet løfteutstyr.

- Dette inkluderer heiser på anleggsplasser og for service- og vedlikeholdsoppgaver som også benyttes til løft av personer. Kravene til periodisk kontroll strengere her enn for vanlige personheiser og vi gjennomfører kontroller hvert år, sier Øvreås.

Helhetlig sikkerhetskontroll
Personheiskontroll er sjeldent eneste tilsyns- og sikkerhetsoppgave på en eiendom, og Inspecta mener at det er flere elementer ved opphevingen av monopolet som er viktige å se i sammenheng.

- Det er et klart fortrinn at kontroller blir gjennomført av virksomheter med risikokompetanse utover kun personheis. Dette bør ikke ses isolert, men inngå i et helhetlig risikovurdering av en eiendom, sier Øvreås, og legger til at et regelverkkompetanse er et kjerneområde for virksomheten.


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Kiwa Norge

Kabelgaten 2
0580 Oslo
Norge
Kiwa Norge

Send til en kollega

0.085