23948sdkhjf

Universal Robots: Beregne ROI og tilbakebetalingsperiode for en cobot-investering

| Medlemsnyhet | Bedrift Universal Robots A/S

Hvis du vil automatisere med roboter er det viktig å bygge en solid forretningsscase hvis du vil vite den sanne verdien av robotautomasjon

Mange bedrifter beregner ROI ved å bruke tilbakebetalingsperioden, som tar kostnaden for roboten og deretter deler den på arbeiderens månedslønn. Det er viktig å merke seg at hvis du beregner din ROI på denne måten kan du ikke beregne den totale verdien og effekten som robotautomasjonen vil ha på din bedrift.

For å foreta en mer nøyaktig beregning er det første trinnet å starte med den innledende kostnaden, og også vurdere de kortsiktige og langsiktige håndgripelige og uhåndgripelige fordelene som du får ved å investere i denne typen automasjon.

Viktige vurderinger når du bygger din forretningscase
Når du bygger din forretningscase må du huske å inkludere disse elementene i din beregning, slik at du kan finne riktig robot for din bedrift:

1.     Total robotinvestering

Hvis du automatiserer ved hjelp av en samarbeidende robot, hva ville den totale robotinvesteringen være sammenlignet med bruken av en tradisjonell industrirobot?

For å beregne din totale robotinvestering må du inkludere den innledende investeringen og ta med i betraktningen kostnadene for ekstra systemutstyr og integreringskostnader som du kan pådra deg.

 Vurder fremtidige vedlikeholdskostnader og om en spesiell robot raskt kan tas i bruk i bedriften din for å imøtekomme de skiftende behovene i produksjonen. Se på om du må endre layouten på fabrikkgulvet ditt hvis du ønsker å bruke tradisjonelle industriroboter, da dette kan være en stor bedriftskostnad. Ta også med kostnader tilknyttet oppgradering eller oppdatering av teknologien, samt tilleggsutstyr for diverse funksjoner.

 Å bruke en samarbeidende robot vil for eksempel bety at dine integrasjonskostnader vil være minimale på grunn av brukervennligheten, fleksibiliteten, det lille fotavtrykket, enkel programmering og muligheten du har til å oppdatere og opprettholde teknologien internt.

2.     Kostnader relatert til ansatte

Hva ville bruken av samarbeidende roboter bety for helsen, velværet og sikkerheten for dine ansatte?

Hvis du automatiserer en spesiell prosess i produksjonen din, hvor mye ville du spare i sosiale kostnader og helse og medisinske og forsikringsrelaterte utgifter på grunn av en introduksjon av tryggere, mer ergonomiske praksiser?

Automasjon vil spesielt ivareta de ansattes sikkerhet hvis du tar i bruk samarbeidende roboter, ettersom de er ergonomiske og har evnen til å arbeide sammen med mennesker på en trygg og effektiv måte.

Bedriftshelse og sikkerhetsanliggender tilknyttet manuelle håndteringsprosesser er altfor vanlig, spesielt muskel-skjelett-lidelser. Med integreringen av samarbeidende roboter kan disse problemene reduseres betydelig ettersom arbeidere kan frigjøres for å arbeide med mindre arbeidsomme og gjentakende oppgaver, og settes til roller med høyere verdi innen en bedrift. Det gir også arbeidere muligheten til å lære om robotteknologi og til å tilegne seg nye ferdigheter som vil støtte deres fremtidige vekst, og veksten til din bedrift.

Hvor mye ville du spare i rekrutterings- og opplæringskostnader hvis du automatiserte med en samarbeidende robot?

 Samarbeidende robotteknologi kan lett settes opp, programmeres, omprogrammeres og integreres i en bedrift av så og si hvem som helst, noe som betyr at du ikke trenger å i bruke spesialopplærte ingeniører eller teknikere for å integrere og vedlikeholde roboten. Automatisering ved bruk av samarbeidende roboter er lett, det vil spare deg tid og betyr at produksjonen din ikke vil være nede altfor lenge i løpet av oppsettet. Dette betyr at du også vil spare tid og penger på rekrutterings- og opplæringsprosessene.

 3.     Øke effektiviteten

Hva ville disse produktivitetsgevinstene betyr for din bedrift?

 Se på antall gjentakende og manuelle prosesser som du har på nåværende tidspunkt i din bedrift. Hvor mange timer, uker eller dager kjører disse oppgavene? Hvor mange ansatte utfører oppgaven? For å sikre helsen og sikkerheten til dine arbeidere kan du se for deg fordelene du oppnår for de ansatte og bedriften ved å automatisere disse prosessene med roboter? Dette vil gi dine ansatte sinnsro når det gjelder helse, velvære og sikkerhet, og også gjøre det mulig for dem å arbeide mer med mer spennende oppgaver eller prosjekter innen bedriften.

 Hvis en robot kunne arbeide på disse gjentakende oppgavene for deg hele døgnet, kan du vurdere dine produkters forkortede omløpstid fra fabrikken til kundens dør. Hvis du kjører en mer effektiv produksjon kan du vurdere det ekstra arbeidet du kan ta på deg ved bedriften din. Dette kan bety å ansette flere arbeidere for å oppfylle økende etterspørsel fra kunder.

 4.     Produksjonsstabilitet

Hva ville du spare i råmaterialer hvis du automatiserer med roboter? Hvor mye ville produktmengden din øke med? Hva ville en økning i kundelojalitet og -beholdelse bety for din bedrift?

 Hvis du har en produksjonslinje som er ustabil og har lav produktmengde, så kastes råmaterialer bort og produktvrakingen er høy. Som et resultat vil kundelojaliteten og -beholdelsen uunngåelig bli dårligere på grunn av at kundene dine krever konsistente produkter av høy kvalitet hver gang de bestiller hos deg.

 Med samarbeidende roboter sikrer teknologien konsistent produktmengde av høy kvalitet, noe som vil redusere mengden bortkastede råmaterialer betydelig. De vil også utvikle bedriften din ettersom arbeiderne kan oppnå mer. 

 Hvis du har en ustabil produksjonslinje kan du skrive ned fordeler og ulemper ved å ha en ansatt som arbeider på disse oppgavene versus å automatisere med en samarbeidende robot.

 Det er verdt å bruke tid på å vurdere alle disse faktorene, slik at du får en reell forståelse av den kortsiktige og langsiktige verdien robotautomasjon vil gi bedriften din. Det er en detaljert prosess fordi det er en investering i vekst, utvikling, bærekraftighet og konkurransedyktighet for din bedrift.

Definisjon
Når du bygger et forretningscase kan du bruke uttrykket ROI for å rettferdiggjøre robotinvesteringen din heller en begrepet tilbakebetalingsperiode, som er antall dager, måneder eller år det kommer til å ta for deg å gjenvinne kostnaden for investeringen din. Tilbakebetalingsperioden din vil alltid være lenger enn din ROI ettersom tilbakebetalingsberegningen brukes for å forskyve lønn, mens ROI-beregningen vurderer generelle håndgripelige og uhåndgripelige forretningsfordeler og både lang- og kortsiktige virkninger.

Medlemsnyhet

Bedrift
Universal Robots A/S

Energivej 25
5260 Odense S
Danmark

Send til en kollega

0.125