plastforum.noNyhetsbrevAbonnementKontaktAnnonsering
plastforum.noAsle Isaksen.
Redaktør
 Tlf: 920 55 852 
asle@plastforum.no
Jon Hermansen
Journalist
jon@plastforum.no
+47 948 13 171
Per Eirik Skulstad
Abonnement
Tlf: 906 09 087
abo@plastforum.no
    Søk i arkivet:
Søk på nettet:
Utstyr til fiskeri og havbruk: økt gjenvinning og produsentansvar utredes
Illustrasjonsfoto – her fra service på et anlegg. Foto: AKVA Group

Utstyr til fiskeri og havbruk: økt gjenvinning og produsentansvar utredes

08.08.2017
Aqua Nor-messen i Trondheim finner sted 15.-18. august. Med stadig mer plast i fiskeriindustrien og i havbruket, er messen blitt viktig for plast- og komposittbearbeidere. Samtidig tar myndighetene grep for økt gjenvinning og ansvar, der to nye prosjekter blir viktige…

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et stort og raskt økende globalt miljøproblem – en trussel både mot dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. I tillegg til skadevirkninger på miljøet utgjør marin forsøpling en sløsing med ressurser siden mye av avfallet kunne vært utnyttet som råvarer for nye produkter. Dette gjelder ikke minst plast.
 
Myndighetene tar nå initiativ til to nye prosjekter for å møte utfordringene:
 
1. Klima- og miljødepartementet (KLD) har bedt Miljødirektoratet om å utrede muligheten for å etablere et system som sikrer at fiskere og andre kan levere avfall de har tatt opp fra havet (marint avfall) i havn uten merkostnad, og at avfallet i størst mulig grad gjenbrukes eller resirkuleres. Ordningen skal bygge på erfaringer fra den pågående prøveordningen Fishing for Litter og videreføre opparbeidet kunnskap.
 
2. Parallelt med dette oppdraget har KLD bedt Miljødirektoratet om å utrede etableringen av en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen. En slik ordning er ment å sikre en effektiv innsamling og gjenvinning av utrangert utstyr for på den måten å øke ressursutnyttelsen og redusere tilførselen av marin forsøpling. Tilsvarende produsentansvarsordninger er allerede etablert i Norge og i EU på emballasje, batterier, biler og elektronikkavfall.
 
Miljødirektoratet har for begge disse oppdragene engasjert selskapene Mepex AS og SALT Lofoten AS til å fremskaffe kunnskap som Miljødirektoratet vil bruke som bakgrunnsinformasjon i sine vurderinger av oppdragene fra KLD.
 
Vurderinger og forslag til tiltak må baseres på korrekte data og god og riktig informasjon. Miljødirektoratet understreker at hvis de skal kunne gi gode råd til departementet, er de helt avhengige av at alle relevante instanser samarbeider godt med SALT og Mepex, og gir tilgang til de data og opplysninger som de ber om i sitt arbeid med oppdragene.
 
En stor del av det utstyret som er omfattet av de to prosjektene er laget av plast, ofte av produsenter i Norge.  Både Mepex og SALT vil være representert på Aqua Nor i Trondheim og vil der oppsøke aktuelle utstillere og produsenter av utstyr.
SALT vil være representert hele uken av Erlend Standal og har tilhold på stand D333. SALT vil også være representert på stand G700.
Peter Sundt fra Mepex vil besøke messen og utstillere fra plastindustrien torsdag og fredag.
Tips andre om denne artikkelenUtskriftsvennlig versjon
Emneord (TAGS):  Havbruk    fiskeri    gjenbruk    gjenvinning    produsentansvar    miljø   
TIPS OSS
Kommenter denne saken:
  Ingen kommentarer

Les alle kommentarer


Jeg har lest og godtar reglene for kommentar

 
SISTE NYHETER:
Bemanning og kompetanseFoU og teknologiGjenvinning og miljøGummiindustri
KomposittindustriNæringspolitikk/organisasjonerPUR-industriTermoplastindustri
plastforum.no
Berhard Getz`gt.3. 2.etg. 0165 Oslo
 
Powered by Avento CMS