plastforum.noNyhetsbrevAnnonseringAbonnementKontakt
plastforum.noAsle Isaksen.
Redaktør
 Tlf: 920 55 852 
asle@plastforum.no
Jon Hermansen
Journalist
jon@plastforum.no
+47 948 13 171
Per Eirik Skulstad
Abonnement
Tlf: 906 09 087
abo@plastforum.no
    Søk i arkivet:
Søk på nettet:
«7-mils støvlene i havbruket»
Fiskeridirektoratet har fått kritikk for svært lang behandlingstid for konsesjonssøknader og at antallet konsesjoner blir for få for en god evaluering av teknologiene. Hauge Aquas løsning, «Egget», er blant de nye teknologiene som skal utprøves.

«7-mils støvlene i havbruket»

16.05.2017
30. mai 2017, kl. 15.00-17.00, avholdes temamøte om havbrukets teknologirevolusjon, forventninger om resultat, implikasjoner på næring og politikk. Sted: NHO-bygget i Oslo.

Norsk Industri og TRITON tenketank havbruk m.fl. samarbeider om et temaseminar knyttet til den pågående teknologirevolusjonen i havbruket. Både godkjente søknader om utviklingstillatelser og søknader som er under vurdering i Fiskeridirektoratet, impliserer en markert overgang til helt nye driftsformer i norsk havbruk. Foruten fire utvalgte cases vil møtet dekke ulike perspektiver i teknologiutviklingen, de forretningsmessige og næringspolitiske implikasjoner og ikke minst de miljømessige forbedringer man anser nye driftsformer vil resultere i.
 
Del 1: Teknologirevolusjonen og de interessante perspektivene
Temamøtet innledes med å gi en oversikt over de mer kritiske spørsmål som kan stilles relatert til den nye teknologien.
Hva betyr løsningene for:
· Selskapets konkurransekraft (produksjonskost pr. kg)
· Kompetansekrav i selskapet
· Bruk av ekstern leverandørekspertise
· Arealbehov (sjøtomter)
· Infrastruktur på land
· Grønt skifte i oppdrettet (fiskevelferd, dødelighet, energi, utslipp, rømming, lus)
· Åpenhet om teknologiløsningene og driftserfaring (allmenn læring, patentering)
· Eksportpotensiale av ny teknologi
· Konkurranse norsk havbruk vs. utenlandsk
· Forvaltningsregime (ny klassifisering av anleggene)
· Hva er «prisen» for at innovasjoner uteblir
 Redaktør Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring, vil ta for seg disse perspektivene og stiller spørsmålene.
 
- Benstrekk –
 
Del 2: Rundebordskonferanse
Her vil de ulike perspektiver og kritiske forhold knyttet til teknologiløsningene bli drøftet. Fire selskaper er invitert til å kommentere og drøfte problemstillingene som debatten tar opp:
· Cermaq (Geir Molvik, CEO)
· Nordlaks (Merete Kristiansen, Kommersiell direktør)
· Marine Harvest (Ola Helge Hjetland, Kommunikasjonsdirektør)
· Mørenot Aquaculture AS (Bente Lund Jacobsen, Adm. direktør)
 
I tillegg settes fokus på:
· Søknadsprosessen
Fiskeridirektoratet (FD) er innvilgningsinstans for konsesjonssøknadene. FD har fått kritikk for svært lang behandlingstid. Flere avgjørelser er anket. Er myndighetene tatt på sengen mht. søknadenes innhold mht. teknologi, omfang, investeringsnivå, behandlingstid?
Knut E. Sunde, Direktør Norsk Industri gir sine kommentarer.
 
· Miljøperspektivet
Er søknadene kun et miljøteknisk skuebrød eller flytter norsk oppdrettsindustri seg reelt i grønn retning
Anders Karlsson-Drangsholt, Seniorrådgiver Havbruk Bellona, kommenterer.
 
· Næringspolitikken
Representerer realiseringen av de nye konsesjonssøknadene en ny næringspolitikk eller kun en forsterkning av den gamle?
Spørsmålet stilles til Nærings og Fiskeridepartementet (representant er forespurt).
 
Rundebordskonferansen vil bli ledet av Stål Heggelund, Fagsjef Norsk Industri og Jostein Refsnes, Leder TRITON Tenketank Havbruk Foruten samarbeidet mellom Norsk Industri og TRITON, så er FiskeriBladet «Fiskaren» og IntraFish med i arrangementet.
 
Møtets varighet er to timer, fra kl. 15:00-17:00. Det er fri adgang og det blir matservering i etterkant. Av hensyn til arrangementet, som holdes i NHO-bygget i Middeltuns gate, Majorstuen, Oslo, er det nødvendig påmelding. Den sendes til Stål Heggelund, e-post: stal.heggelund@norskindustri.no
Tips andre om denne artikkelenUtskriftsvennlig versjon
Emneord (TAGS):  Norsk Industri    Triton    havbruk    temamøte    konsesejonspolitikk    søknadsbehandling    "Egget"    NHO-bygget    Stål Heggelund
TIPS OSS
Kommenter denne saken:
  Ingen kommentarer

Les alle kommentarer


Jeg har lest og godtar reglene for kommentar

 
SISTE NYHETER:
Bemanning og kompetanseFoU og teknologiGjenvinning og miljøGummiindustri
KomposittindustriNæringspolitikk/organisasjonerPUR-industriTermoplastindustri
plastforum.no
Berhard Getz`gt.3. 2.etg. 0165 Oslo
 
Powered by Avento CMS