plastforum.noNyhetsbrevAnnonseringAbonnementKontakt
plastforum.noAsle Isaksen.
Redaktør
 Tlf: 920 55 852 
asle@plastforum.no
Jon Hermansen
Journalist
jon@plastforum.no
+47 948 13 171
Per Eirik Skulstad
Abonnement
Tlf: 906 09 087
abo@plastforum.no
    Søk i arkivet:
Søk på nettet:
Støtte gis nå til tverrfaglig satsing på havteknologi
Målet med havteknologisatsingen er å finne fram til nye teknologiske løsninger som utnytter kompetanse på tvers av havsektorene. Bildet illustrerer DNV GLs prosjekt Wind-powered Water Injection som fikk støtte ved tilsvarende utlysning i fjor. Ill. DNV GL

Støtte gis nå til tverrfaglig satsing på havteknologi

15.05.2017
Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene og de mange miljøene. Det er ingen tvil om at polymerbearbeidende selskaper her bør kjenne sin besøkelsestid og etablere eller være med i kommende prosjekter.

Norske bedrifter har for lengst skapt store verdier og mange arbeidsplasser knyttet til havets ressurser og muligheter. I 2014 sto de for en verdiskaping på 760 milliarder kroner og sysselsatte 256.000 personer. Samtidig gir oljepris, klimautfordringen og ny teknologi behov for omstilling og nytenking. 
 
– Regjeringen ønsker å legge til rette for flere blå jobber. For å utnytte mulighetene som ligger i havet, trenger vi forskning, innovasjon og ny kompetanse. Havnæringene må også jobbe mer sammen. Det er store muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier næringsminister Monica Mæland.
Regjeringens havstrategi belyser utfordringer og muligheter knyttet til utvikling av både tradisjonelle og nye havnæringer. Ved å se havnæringene samlet ønsker Regjeringen å legge til rette for en bærekraftig tilnærming som tar hensyn til både klima, miljø, økonomi og samfunn, i tråd med FNs bærekraftsmål, og for sektorspesifikk kunnskap utnyttes på tvers av næringene.
 
Et betydelig forsknings- og innovasjonsløft er nødvendig for å utvikle avansert og spesialisert utstyr, lavutslippstransport og autonome fartøyer, teknologi for pålitelige havobservasjoner og for trygge marine og maritime operasjoner. Det kan bare skje i samarbeid på tvers av alle marine og maritime teknologier.
– Samarbeid på tvers kan gi betydelige muligheter for vekst innenfor dagens havnæringer, og gi grobunn for utvikling av ny, havbasert industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.
 
Forskningsrådet viderefører nå fjorårets satsing på havteknologi ved å koordinere aktivitet i flere programmer. Dermed kan det lyses ut over 100 millioner kroner for å fremme teknologiutvikling, omstilling og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer.
– Målet med satsingen er å utnytte det store potensialet for kompetanse- og teknologioverføring mellom sektorene petroleum, fornybar energi, maritim, fiskeri, havbruk og videreforedling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.
 
Gjennom utlysningen vil Forskningsrådet også mobilisere leverandørindustrien til å finne nye løsninger for å bidra til energieffektivisering og lavutslipp i alle de havbaserte næringene.
Det er svært viktig for Norge å sette i gang prosjekter som fremmer samarbeid og kompetanseoverføring mellom næringer. På den måten kan vi utnytte ledig kapasitet på ett felt til å løse andre typer utfordringer. Eksempler kan være å utvikle teknologi for oppdrettsanlegg langt til havs, såkalt offshore havbruk.
 
Internasjonalt samarbeid er viktig. Behovet for FoU i havnæringene kan heller ikke løses av en nasjon alene. Forskningsrådet deltar derfor direkte og gjennom JPI Oceans i etableringen av det felleseuropeiske forskningssamarbeidet MarTERA (2016-2021). Her er det lyst ut 30 millioner euro til samarbeidsprosjekter på havteknologi, hvorav 4 millioner euro fra Forskningsrådet.  Flere norske bedrifter er allerede med i konkurransen om disse midlene.
 
Noen søknadsfrister er løpende, mens andre, som gjelder eksempelvis MAROFF, har frist 11. oktober i år og gjelder forskningsprosjekter som er tenkt påbegynt i første halvdel av 2018 – og med varighet i fire år.
Se mer om Forskningsrådets havteknologisatsing på: http://www.forskningsradet.no/prognett-havteknologi/Forside/1254016456299
 
Se også Forskningsrådets nettsider for mer generell info: http://www.forskningsradet.no 
 
Se mer om saken og mulighetene i kommende utgave av Plastforum. 
Tips andre om denne artikkelenUtskriftsvennlig versjon
Emneord (TAGS):  Forskningsrådet    blå næringer    havbruk    havteknologi    maritime bransjer    Monica Mæland    Per Sandberg   
Statsrådene Monica Mæland og Per Sandberg under Havkonferansen i Bergen i fjor da havteknologisatsingen ble lansert. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
TIPS OSS
Kommenter denne saken:
  Ingen kommentarer

Les alle kommentarer


Jeg har lest og godtar reglene for kommentar

 
SISTE NYHETER:
Bemanning og kompetanseFoU og teknologiGjenvinning og miljøGummiindustri
KomposittindustriNæringspolitikk/organisasjonerPUR-industriTermoplastindustri
plastforum.no
Berhard Getz`gt.3. 2.etg. 0165 Oslo
 
Powered by Avento CMS