plastforum.noNyhetsbrevAnnonseringAbonnementKontakt
plastforum.noAsle Isaksen.
Redaktør
 Tlf: 920 55 852 
asle@plastforum.no
Jon Hermansen
Journalist
jon@plastforum.no
+47 948 13 171
Per Eirik Skulstad
Abonnement
Tlf: 906 09 087
abo@plastforum.no
    Søk i arkivet:
Søk på nettet:
Stadig sterkere samarbeid skal sikre komposittutviklingen
Disse skal lede NKF: f.v. Viggo Karlsen (DIAB, styreleder), May Britt Hansen (Nor-Dan Marine AS), Kjetil Groa (Bilfinger), Helge Rasmussen (Highcomp), Chris Haarbye (Hydrolift) og Per Arne Edvardsen (Vello Nordic)

Stadig sterkere samarbeid skal sikre komposittutviklingen

10.05.2017
Norsk Komposittforbund har avholdt sitt års- og medlemsmøte 2017 i Sandane 9. oh 10. mai. Avslutningen foregikk hos Brødr. Aa i Hyen. 48 personer var tilstede, på et arrangement som bar bud om mer samarbeid for økt bruk av kompositt.

Ærverdige Gloppen Hotell i Sandane, ett av de såkalte «historiske hotell» var et godt sted å være for 48 komposittmennesker.
For å ta det formelle først: Under valg av nytt styre, gikk Helge Støylen, Brimer AS, ut etter mange års innsats. Han ble behørig takket av styrelederen. Inn som nytt styremedlem kom May Britt Hansen fra Nor-Dan Marine. Viggo Karlsen, daglig leder i DIAB Norge, fortsetter i ett år til som styreleder.
 
Norsk Komposittforbunds fremtid – hvordan skal eller bør den se ut? Spørsmålet ble stillet av styre og administrasjon og resulterte i en interessant og åpen debatt om hva som etter hvert skal eller bør skje med ledelsen av NKF.
Det får virkelig aktualitet når nåværende daglige leder etter hvert slutter (trolig i løpet av halvannet til to år).
  • Bør NKF fusjonere med andre polymerorganisasjoner i Norge/utlandet?
  • Bør det ansattes en daglig leder på heltid?
  • Kan styrets medlemmer drifte organisasjonen ved å dele oppgavene mellom seg?
Forsamlingen diskuterte forskjellige konstellasjoner, med og uten kontingentforhøyelser (det ble forøvrig enighet om uendret kontingent, men med indeksregulering).
Mange syntes å være rimelig fornøyd med NKF slik det arbeides i dag. Det var enighet om å tenke gjennom saken som tas opp i full bredde ved neste årsmøte.
 
Medlemsmøtet hadde flere aktuelle saker å diskutere, bl.a. om sirkulær økonomi for komposittprodukter, om livsløpsanalyser (LCA), om innsamling og gjenvinning av lystbåter/komposittdetaljer, om Fylkesmannsembetenes tilsyn i norske polymerbedrifter, om fagopplæring i Kongsberg, om hvordan utviklingen har vært for «Egget» (en lukket merde i kompositt som skal hindre rømming, luseplager og stoppe forurensning i fjorder med fiskeoppdrett). Marine Harvest har fått kvalifisert vedtak fra Fiskeridirektoratet for inntil fire konsesjoner knyttet til «Egget». Det er tro på at produksjonen av en pilot kan starte denne sommeren/så snart det foreligger klarsignal.
 
«Hurtigbåten i det grønne skiftet» var tittelen på foredraget til Ottar J. Aare i Hurtigbåtforbundet (HRF). Det ga en interessant status på hvor vi står i dag og hvordan utslipp fra båtene faktisk har blitt kraftig redusert de siste 15 årene takket være lettere og bedre båter, ny motorteknologi og om hvordan hydrogen- og/eller el.drift kan forventes å få gjennomslag i deler av hurtigbåtmarkedet.
 
«SamKomp» er et prosjekt i NKF-regi og som nå støttes med over 11 mill. kroner fra Forskningsrådet og der 11 partnere inngår.
Prosjektet startet egentlig på årsmøtet i 2016, da man under den innledende work-shop’en avholdt et møte under temaet «Sekundærlaminat på vakuuminjiserte konstruksjoner». Her ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Dette har nå resultert i et treårig prosjekt støttet av Forskningsrådet. Brødr. Aa er prosjektansvarlig, mens det er SINTEF Materialer og kjemi som er leder og sekretariat for prosjektet.
Mange har stor tro på dette prosjektet, som vil utrede hva som er de beste metodene for skjøting og sammenføyning av komposittdetaljer: liming, laminering, krav til forbehandling av flatene osv.
Svarene vil få stor betydning for både den enkelte bedrift, for nasjonal og kanskje også internasjonal komposittindustri.
 
Åpenhet og samarbeid gikk som en rød tråd gjennom års- og medlemsmøtet 2017. Det var stor vilje, gode holdninger og oppfordringer til samarbeid mellom aktørene for å fremme og utvikle løsninger som hele bransjen kan dra nytte av. En god og hyggelig middag avrundet første dag av møtet.
Dag to var i sin helhet viet besøk og omvisning hos Brødr. Aa i Hyen. Det ble en svært interessant seanse. Det vises til kommende utgave av Plastforum med bilder og omtale av møtet i Sandane og Hyen.
Vel blåst, NKF, dette var fremtidsrettet i god ånd!
Asle Isaksen
Tips andre om denne artikkelenUtskriftsvennlig versjon
Emneord (TAGS):  Norsk Komposittforbund    NKF    kompositt    årsmøte    Sandane    Gloppen Hotell    Brødr. Aa
Viggo Karlsen fikk ny tillit fra årsmøtedeltakerne, og tar enda ett år som styreleder.
TIPS OSS
Kommenter denne saken:
  Ingen kommentarer

Les alle kommentarer


Jeg har lest og godtar reglene for kommentar

 
SISTE NYHETER:
Bemanning og kompetanseFoU og teknologiGjenvinning og miljøGummiindustri
KomposittindustriNæringspolitikk/organisasjonerPUR-industriTermoplastindustri
plastforum.no
Berhard Getz`gt.3. 2.etg. 0165 Oslo
 
Powered by Avento CMS