plastforum.noNyhetsbrevAnnonseringAbonnementKontakt
plastforum.noAsle Isaksen.
Redaktør
 Tlf: 920 55 852 
asle@plastforum.no
Jon Hermansen
Journalist
jon@plastforum.no
+47 948 13 171
Per Eirik Skulstad
Abonnement
Tlf: 906 09 087
abo@plastforum.no
    Søk i arkivet:
Søk på nettet:

Plasttekniske forkortelser


22.01.2004
Noen vanlige plastmaterialer, deres forkortelser og norske og engelske (kursiv) betegnelser, basert på ISO- og ASTM-standardene.

Oversikten er basert på ”Polymer Technology Dictionary”, av Tony Whelan, MSc, i forlaget Chapman & Hall, samt med god faglig støtte fra Aage Stori, SINTEF Materialteknologi, Oslo.

ABS
Akrylnitril-butadien-styren
Acrylonitrile butadiene styrene

A/B/A
Akrylnitril-butadien-akrylat
Acrylonitrile/butadiene/acrylate

A/CPE/S
Akrylnitril-klorert polyetylen-styren
Acrylonitrile/chlorinated polyethylene/styrene

A/EPDM/S
Akrylnitril-etylen-propylen-dien-styren
Acrylonitrile/ethylene-propylene-diene-styrene

A/MMA
Akrylnitril-metylmetakrylat
Acrylonitrile/methyl methacrylate

ASA
Akrylnitril-styren-akrylat
Acrylonitrile/styrene/acrylate

CA
Cellulose acetat
Cellulose acetate

CAB
Cellulose acetat butyrat
Cellulose acetate butyrate

CAP
Cellulose acetat propionat
Cellulose acetate propionate

CF
Kresol formaldehyd
Cresol-formaldehyde

CMC
Karboksymetylcellulose
Carboxymethyl cellulose

CN
Cellulosenitrat
Cellulose nitrate

CP
Cellulosepropionat
Cellulose propionate

CTA
Cellulose triacetat
Cellulose triacetate

EC
Etylcellulose
Ethyl cellulose

E/EA
Etylen-etylakrylat kopolymer
Ethylene/ethylene acrylate

E/MA
Etylen-metakrylsyreester kopolymer
Ethylene/methacrylic acid

EP
Epoksid eller epoksy
Epoxide eller epoxy

E/P
Etylen-propylen
Ethylene/propylene

EPDM
Etylen-propylen-dienpolymerisat (terpolymer)
Ethylene/propylene/diene

E/TFE
Etylen-tetrafluoretylen
Ethylene/tetrafluorocthylene

E/VAC
Etylen-vinylacetat kopolymer (for plastmaterialer)
Ethylene/vinyl acetate copolymer (for plastics)

EVAL
Etylen-vinylalkohol
Ethylene/vinyl/alcohol

FEP
Tetrafluoretylen-heksafluorpropylen, også PFEP
Perfluoro(ethylene/propylene):  tetrafluoroethylene/hexafluoropropylene, also PFEP

FF
Furanharpiks
Furane-formaldehyde

LCP
Flytende krystallpolymer
Liquid crystal polymer

MBS
Metakrylat-butadien-styren kopolymer
Methacrylate/butadiene/styrene copolymer

MC
Metylcellulose
Methylcellulose

MF
Melamin-formaldehyd harpiks
Melamine-formaldehyde resin

MPF
Melamin-fenol-formaldehyd
Melamine-phenol-formaldehyde

PA
Polyamid
Polyamide

PAI
Polyamidimid
Polyamide imide

PAN
Polyakrylnitril
Polyacrylonitrile

PAUR
Polyesteruretan
Polyester urethane

PB
Polybuten-1
Polybutene-1

PBT
Polybutylentereftalat
Polybutylene terephthalate

PC
Polykarbonat
Polycarbonate

PCTFE
Polyklorotrifluoretylen, også CFM
Polychlorotrifluorethylene, also CFM

PDAP
Polydiallyftalat
Polydiallyl phthalate

PE
Polyetylen
Polyethylene

PEBA
Polyeter-ester blokk kopolymer
Polyether block amide

PEEK
Polyetereterketon
Polyetheretherketone

PEI
Polyeterimid
Polyether imide

PEOX
Polyetylenoksid
Polyethylene oxide

PES
Polyetersulfon
Polyether sulphone

PET
Polyetylentereftalat
Polyethylene terephthalate

PEUR
Polyeteruretan
Polyether urethane

PF
Fenol-formaldehyd
Phenol formaldehyde

PFA
Perfluoralkoksyl alkan
Perfluoro alkoxyl alkane

PI
Polyimid
Polyimide

PMMA
Polymetylmetakrylat
Polymethyl methacrylate

PMP
Poly-4metylpenten
Poly-4-methylpentene-1

PMS
Poly-a-metylstyren
Poly-a-methylstyrene

POM
Polyoksymetylen eller polyacetal eller polyformaldehyd
Polyoxymethylene or polyacetal or polyformaldehyde

PP
Polypropylen
Polypropylene

PPE
Polyfenyleneter
Polyphenylene ether

PPOX
Polypropylenoksid
Polypropylene oxide

PPS
Polyfenylensulfid
Polyphenylene sulphide

PPSU
Polyfenylensulfon
Polyphenylene sulphone

PS
Polystyren
Polystyrene

PSU
Polysulfon
Polysulphone

PTFE
Polytetrefluoretylen
Polytetrafluorethylene

PUR
Polyuretan
Polyurethane

PVAC
Polyvinylacetat
Polyvinyl acetate

PVAL
Polyvinylalkohol
Polyvinyl alcohol

PVB
Polyvinylbutyral
Polyvinyl butyral

PVC
Polyvinylklorid
Polyvinyl chloride

PVDC
Polyvinylidenklorid
Polyvinylidene chloride

PVDF
Polyvinylidenfluorid
Polyvinylidene fluoride

PVE
Polyvinyleter
Polyvinyl ether

PVF
Polyvinylfluorid
Polyvinyl fluoride

PVFM
Polyvinylformal eller ..formaldehyd
Polyvinyl formal or formaldehyde

PVK
Polyvinylkarbazol
Polyvinylcarbazole

PVP
Polyvinylpyrrolidon
Polyvinyl pyrrolidone

SAN
Styren-akrylnitril
Styrene acrylonitrile

S/B
Styren-butadien
Styrene/butadiene

SI
Silikon
Silicone

SMA
Styren-maleinsyreanhydrid
Styrene maleic anhydride

S/MS
Styren-a-metylstyren kopolymer
Styrene-a-methylstyrene copolymer

SP
Mettet polyester
Saturated polyester

TPE
Termoplastiske elastomerer
Thermoplastic elastomeres

TPE-E eller TEE
Termoplastisk kopolyester
Thermoplastic copolyester

TPE-O eller TPO
Termoplastisk polyolefin
Thermoplastic polyolefine

TPE-U eller TPU
Termoplastisk uretan
Thermoplastic urethane

UF
Urea-formaldehyd harpiks
Urea formaldehyde resin

UP
Umettet polyester
Unsaturated polyester

VC/E
Vinylklorid-etylen
Vinyl chloride/ethylene

VC/E/MA
Vinylklorid-etylen-metakrylat
Vinyl chloride/ethylene/methyl acrylate

VC/E/VAC
Vinylklorid-etylen-vinylacetat
Vinyl chloride/ethylene/vinyl acetate

VC/MA
Vinylklorid-metylakrylat
Vinyl chloride/methyl acrylate

VC/MMA
Vinylklorid-metylmetakrylat
Vinyl chloride/methyl methacrylate

VC/OA
Vinylklorid-oktylakrylat
Vinyl chloride/octyl acrylate

VC/VAC
Vinylklorid-vinylacetat
Vinyl chloride/vinyl acetate

VC/VDC
Vinylklorid-vinyleindklorid
Vinyl chloride/vinylidene chloride

Forkortelsene over kan modifiseres ved å tillegge opptil fire bestemte bokstaver etter forkortelsen for den aktuelle polymeren. Eksempelvis vil PS kunne bli PS-HI når det er stor slagseighet (high impact) som blir beskrevet/omtalt.

Når to eller flere polymerer kombineres (legeringer eller blends) foreslår ISO 1043 at symbolene for basispolymerene skilles med et + (plusstegn) og at forkortelsene settes i parentes. Eksempel: en legering av polymetylmetakrylat og akrylnitril-butadien-styren skal skrives som (PMMA + ABS).


 

 

Gummitekniske forkortelser


21.01.2004
Noen vanlige gummimaterialer, -forbindelser og uttrykk, deres forkortelser og norske og engelske (kursiv) betegnelser, basert på ISO- og ASTM-standardene.

Oversikten er basert på ”Polymer Technology Dictionary”, av Tony Whelan, MSc, i forlaget Chapman & Hall, samt med god faglig støtte fra Aage Stori, SINTEF Materialteknologi, Oslo.

ABS
Akrylnitril-butadien-styren
Acrylonitrile butadiene styrene

A/B/A
Akrylnitril-butadien-akrylat
Acrylonitrile/butadiene/acrylate

A/CPE/S
Akrylnitril-klorert polyetylen-styren
Acrylonitrile/chlorinated polyethylene/styrene

A/EPDM/S
Akrylnitril-etylen-propylen-dien-styren
Acrylonitrile/ethylene-propylene-diene-styrene

A/MMA
Akrylnitril-metylmetakrylat
Acrylonitrile/methyl methacrylate

ASA
Akrylnitril-styren-akrylat
Acrylonitrile/styrene/acrylate

CA
Cellulose acetat
Cellulose acetate

CAB
Cellulose acetat butyrat
Cellulose acetate butyrate

CAP
Cellulose acetat propionat
Cellulose acetate propionate

CF
Kresol formaldehyd
Cresol-formaldehyde

CMC
Karboksymetylcellulose
Carboxymethyl cellulose

CN
Cellulosenitrat
Cellulose nitrate

CP
Cellulosepropionat
Cellulose propionate

CTA
Cellulose triacetat
Cellulose triacetate

EC
Etylcellulose
Ethyl cellulose

E/EA
Etylen-etylakrylat kopolymer
Ethylene/ethylene acrylate

E/MA
Etylen-metakrylsyreester kopolymer
Ethylene/methacrylic acid

EP
Epoksid eller epoksy
Epoxide eller epoxy

E/P
Etylen-propylen
Ethylene/propylene

EPDM
Etylen-propylen-dienpolymerisat (terpolymer)
Ethylene/propylene/diene

E/TFE
Etylen-tetrafluoretylen
Ethylene/tetrafluorocthylene

E/VAC
Etylen-vinylacetat kopolymer (for plastmaterialer)
Ethylene/vinyl acetate copolymer (for plastics)

EVAL
Etylen-vinylalkohol
Ethylene/vinyl/alcohol

FEP
Tetrafluoretylen-heksafluorpropylen, også PFEP
Perfluoro(ethylene/propylene):  tetrafluoroethylene/hexafluoropropylene, also PFEP

FF
Furanharpiks
Furane-formaldehyde

LCP
Flytende krystallpolymer
Liquid crystal polymer

MBS
Metakrylat-butadien-styren kopolymer
Methacrylate/butadiene/styrene copolymer

MC
Metylcellulose
Methylcellulose

MF
Melamin-formaldehyd harpiks
Melamine-formaldehyde resin

MPF
Melamin-fenol-formaldehyd
Melamine-phenol-formaldehyde

PA
Polyamid
Polyamide

PAI
Polyamidimid
Polyamide imide

PAN
Polyakrylnitril
Polyacrylonitrile

PAUR
Polyesteruretan
Polyester urethane

PB
Polybuten-1
Polybutene-1

PBT
Polybutylentereftalat
Polybutylene terephthalate

PC
Polykarbonat
Polycarbonate

PCTFE
Polyklorotrifluoretylen, også CFM
Polychlorotrifluorethylene, also CFM

PDAP
Polydiallyftalat
Polydiallyl phthalate

PE
Polyetylen
Polyethylene

PEBA
Polyeter-ester blokk kopolymer
Polyether block amide

PEEK
Polyetereterketon
Polyetheretherketone

PEI
Polyeterimid
Polyether imide

PEOX
Polyetylenoksid
Polyethylene oxide

PES
Polyetersulfon
Polyether sulphone

PET
Polyetylentereftalat
Polyethylene terephthalate

PEUR
Polyeteruretan
Polyether urethane

PF
Fenol-formaldehyd
Phenol formaldehyde

PFA
Perfluoralkoksyl alkan
Perfluoro alkoxyl alkane

PI
Polyimid
Polyimide

PMMA
Polymetylmetakrylat
Polymethyl methacrylate

PMP
Poly-4metylpenten
Poly-4-methylpentene-1

PMS
Poly-a-metylstyren
Poly-a-methylstyrene

POM
Polyoksymetylen eller polyacetal eller polyformaldehyd
Polyoxymethylene or polyacetal or polyformaldehyde

PP
Polypropylen
Polypropylene

PPE
Polyfenyleneter
Polyphenylene ether

PPOX
Polypropylenoksid
Polypropylene oxide

PPS
Polyfenylensulfid
Polyphenylene sulphide

PPSU
Polyfenylensulfon
Polyphenylene sulphone

PS
Polystyren
Polystyrene

PSU
Polysulfon
Polysulphone

PTFE
Polytetrefluoretylen
Polytetrafluorethylene

PUR
Polyuretan
Polyurethane

PVAC
Polyvinylacetat
Polyvinyl acetate

PVAL
Polyvinylalkohol
Polyvinyl alcohol

PVB
Polyvinylbutyral
Polyvinyl butyral

PVC
Polyvinylklorid
Polyvinyl chloride

PVDC
Polyvinylidenklorid
Polyvinylidene chloride

PVDF
Polyvinylidenfluorid
Polyvinylidene fluoride

PVE
Polyvinyleter
Polyvinyl ether

PVF
Polyvinylfluorid
Polyvinyl fluoride

PVFM
Polyvinylformal eller ..formaldehyd
Polyvinyl formal or formaldehyde

PVK
Polyvinylkarbazol
Polyvinylcarbazole

PVP
Polyvinylpyrrolidon
Polyvinyl pyrrolidone

SAN
Styren-akrylnitril
Styrene acrylonitrile

S/B
Styren-butadien
Styrene/butadiene

SI
Silikon
Silicone

SMA
Styren-maleinsyreanhydrid
Styrene maleic anhydride

S/MS
Styren-a-metylstyren kopolymer
Styrene-a-methylstyrene copolymer

SP
Mettet polyester
Saturated polyester

TPE
Termoplastiske elastomerer
Thermoplastic elastomeres

TPE-E eller TEE
Termoplastisk kopolyester
Thermoplastic copolyester

TPE-O eller TPO
Termoplastisk polyolefin
Thermoplastic polyolefine

TPE-U eller TPU
Termoplastisk uretan
Thermoplastic urethane

UF
Urea-formaldehyd harpiks
Urea formaldehyde resin

UP
Umettet polyester
Unsaturated polyester

VC/E
Vinylklorid-etylen
Vinyl chloride/ethylene

VC/E/MA
Vinylklorid-etylen-metakrylat
Vinyl chloride/ethylene/methyl acrylate

VC/E/VAC
Vinylklorid-etylen-vinylacetat
Vinyl chloride/ethylene/vinyl acetate

VC/MA
Vinylklorid-metylakrylat
Vinyl chloride/methyl acrylate

VC/MMA
Vinylklorid-metylmetakrylat
Vinyl chloride/methyl methacrylate

VC/OA
Vinylklorid-oktylakrylat
Vinyl chloride/octyl acrylate

VC/VAC
Vinylklorid-vinylacetat
Vinyl chloride/vinyl acetate

VC/VDC
Vinylklorid-vinyleindklorid
Vinyl chloride/vinylidene chloride

Forkortelsene over kan modifiseres ved å tillegge opptil fire bestemte bokstaver etter forkortelsen for den aktuelle polymeren. Eksempelvis vil PS kunne bli PS-HI når det er stor slagseighet (high impact) som blir beskrevet/omtalt.

Når to eller flere polymerer kombineres (legeringer eller blends) foreslår ISO 1043 at symbolene for basispolymerene skilles med et + (plusstegn) og at forkortelsene settes i parentes. Eksempel: en legering av polymetylmetakrylat og akrylnitril-butadien-styren skal skrives som (PMMA + ABS).


 

 

Andre tekniske ord og uttrykk


20.01.2004


Oversikten er basert på ”Polymer Technology Dictionary”, av Tony Whelan, MSc, i forlaget Chapman & Hall, samt med god faglig støtte fra Aage Stori, SINTEF Materialteknologi, Oslo.

ABS
Akrylnitril-butadien-styren
Acrylonitrile butadiene styrene

A/B/A
Akrylnitril-butadien-akrylat
Acrylonitrile/butadiene/acrylate

A/CPE/S
Akrylnitril-klorert polyetylen-styren
Acrylonitrile/chlorinated polyethylene/styrene

A/EPDM/S
Akrylnitril-etylen-propylen-dien-styren
Acrylonitrile/ethylene-propylene-diene-styrene

A/MMA
Akrylnitril-metylmetakrylat
Acrylonitrile/methyl methacrylate

ASA
Akrylnitril-styren-akrylat
Acrylonitrile/styrene/acrylate

CA
Cellulose acetat
Cellulose acetate

CAB
Cellulose acetat butyrat
Cellulose acetate butyrate

CAP
Cellulose acetat propionat
Cellulose acetate propionate

CF
Kresol formaldehyd
Cresol-formaldehyde

CMC
Karboksymetylcellulose
Carboxymethyl cellulose

CN
Cellulosenitrat
Cellulose nitrate

CP
Cellulosepropionat
Cellulose propionate

CTA
Cellulose triacetat
Cellulose triacetate

EC
Etylcellulose
Ethyl cellulose

E/EA
Etylen-etylakrylat kopolymer
Ethylene/ethylene acrylate

E/MA
Etylen-metakrylsyreester kopolymer
Ethylene/methacrylic acid

EP
Epoksid eller epoksy
Epoxide eller epoxy

E/P
Etylen-propylen
Ethylene/propylene

EPDM
Etylen-propylen-dienpolymerisat (terpolymer)
Ethylene/propylene/diene

E/TFE
Etylen-tetrafluoretylen
Ethylene/tetrafluorocthylene

E/VAC
Etylen-vinylacetat kopolymer (for plastmaterialer)
Ethylene/vinyl acetate copolymer (for plastics)

EVAL
Etylen-vinylalkohol
Ethylene/vinyl/alcohol

FEP
Tetrafluoretylen-heksafluorpropylen, også PFEP
Perfluoro(ethylene/propylene):  tetrafluoroethylene/hexafluoropropylene, also PFEP

FF
Furanharpiks
Furane-formaldehyde

LCP
Flytende krystallpolymer
Liquid crystal polymer

MBS
Metakrylat-butadien-styren kopolymer
Methacrylate/butadiene/styrene copolymer

MC
Metylcellulose
Methylcellulose

MF
Melamin-formaldehyd harpiks
Melamine-formaldehyde resin

MPF
Melamin-fenol-formaldehyd
Melamine-phenol-formaldehyde

PA
Polyamid
Polyamide

PAI
Polyamidimid
Polyamide imide

PAN
Polyakrylnitril
Polyacrylonitrile

PAUR
Polyesteruretan
Polyester urethane

PB
Polybuten-1
Polybutene-1

PBT
Polybutylentereftalat
Polybutylene terephthalate

PC
Polykarbonat
Polycarbonate

PCTFE
Polyklorotrifluoretylen, også CFM
Polychlorotrifluorethylene, also CFM

PDAP
Polydiallyftalat
Polydiallyl phthalate

PE
Polyetylen
Polyethylene

PEBA
Polyeter-ester blokk kopolymer
Polyether block amide

PEEK
Polyetereterketon
Polyetheretherketone

PEI
Polyeterimid
Polyether imide

PEOX
Polyetylenoksid
Polyethylene oxide

PES
Polyetersulfon
Polyether sulphone

PET
Polyetylentereftalat
Polyethylene terephthalate

PEUR
Polyeteruretan
Polyether urethane

PF
Fenol-formaldehyd
Phenol formaldehyde

PFA
Perfluoralkoksyl alkan
Perfluoro alkoxyl alkane

PI
Polyimid
Polyimide

PMMA
Polymetylmetakrylat
Polymethyl methacrylate

PMP
Poly-4metylpenten
Poly-4-methylpentene-1

PMS
Poly-a-metylstyren
Poly-a-methylstyrene

POM
Polyoksymetylen eller polyacetal eller polyformaldehyd
Polyoxymethylene or polyacetal or polyformaldehyde

PP
Polypropylen
Polypropylene

PPE
Polyfenyleneter
Polyphenylene ether

PPOX
Polypropylenoksid
Polypropylene oxide

PPS
Polyfenylensulfid
Polyphenylene sulphide

PPSU
Polyfenylensulfon
Polyphenylene sulphone

PS
Polystyren
Polystyrene

PSU
Polysulfon
Polysulphone

PTFE
Polytetrefluoretylen
Polytetrafluorethylene

PUR
Polyuretan
Polyurethane

PVAC
Polyvinylacetat
Polyvinyl acetate

PVAL
Polyvinylalkohol
Polyvinyl alcohol

PVB
Polyvinylbutyral
Polyvinyl butyral

PVC
Polyvinylklorid
Polyvinyl chloride

PVDC
Polyvinylidenklorid
Polyvinylidene chloride

PVDF
Polyvinylidenfluorid
Polyvinylidene fluoride

PVE
Polyvinyleter
Polyvinyl ether

PVF
Polyvinylfluorid
Polyvinyl fluoride

PVFM
Polyvinylformal eller ..formaldehyd
Polyvinyl formal or formaldehyde

PVK
Polyvinylkarbazol
Polyvinylcarbazole

PVP
Polyvinylpyrrolidon
Polyvinyl pyrrolidone

SAN
Styren-akrylnitril
Styrene acrylonitrile

S/B
Styren-butadien
Styrene/butadiene

SI
Silikon
Silicone

SMA
Styren-maleinsyreanhydrid
Styrene maleic anhydride

S/MS
Styren-a-metylstyren kopolymer
Styrene-a-methylstyrene copolymer

SP
Mettet polyester
Saturated polyester

TPE
Termoplastiske elastomerer
Thermoplastic elastomeres

TPE-E eller TEE
Termoplastisk kopolyester
Thermoplastic copolyester

TPE-O eller TPO
Termoplastisk polyolefin
Thermoplastic polyolefine

TPE-U eller TPU
Termoplastisk uretan
Thermoplastic urethane

UF
Urea-formaldehyd harpiks
Urea formaldehyde resin

UP
Umettet polyester
Unsaturated polyester

VC/E
Vinylklorid-etylen
Vinyl chloride/ethylene

VC/E/MA
Vinylklorid-etylen-metakrylat
Vinyl chloride/ethylene/methyl acrylate

VC/E/VAC
Vinylklorid-etylen-vinylacetat
Vinyl chloride/ethylene/vinyl acetate

VC/MA
Vinylklorid-metylakrylat
Vinyl chloride/methyl acrylate

VC/MMA
Vinylklorid-metylmetakrylat
Vinyl chloride/methyl methacrylate

VC/OA
Vinylklorid-oktylakrylat
Vinyl chloride/octyl acrylate

VC/VAC
Vinylklorid-vinylacetat
Vinyl chloride/vinyl acetate

VC/VDC
Vinylklorid-vinyleindklorid
Vinyl chloride/vinylidene chloride

Forkortelsene over kan modifiseres ved å tillegge opptil fire bestemte bokstaver etter forkortelsen for den aktuelle polymeren. Eksempelvis vil PS kunne bli PS-HI når det er stor slagseighet (high impact) som blir beskrevet/omtalt.

Når to eller flere polymerer kombineres (legeringer eller blends) foreslår ISO 1043 at symbolene for basispolymerene skilles med et + (plusstegn) og at forkortelsene settes i parentes. Eksempel: en legering av polymetylmetakrylat og akrylnitril-butadien-styren skal skrives som (PMMA + ABS).


 

 

Plast- og gummiforkortelser
Oversikten er basert på ”Polymer Technology Dictionary”, av Tony Whelan, MSc, i forlaget Chapman & Hall, samt med god faglig støtte fra Aage Stori, SINTEF Materialteknologi, Oslo.

ABS
Akrylnitril-butadien-styren
Acrylonitrile butadiene styrene

A/B/A
Akrylnitril-butadien-akrylat
Acrylonitrile/butadiene/acrylate

A/CPE/S
Akrylnitril-klorert polyetylen-styren
Acrylonitrile/chlorinated polyethylene/styrene

A/EPDM/S
Akrylnitril-etylen-propylen-dien-styren
Acrylonitrile/ethylene-propylene-diene-styrene

A/MMA
Akrylnitril-metylmetakrylat
Acrylonitrile/methyl methacrylate

ASA
Akrylnitril-styren-akrylat
Acrylonitrile/styrene/acrylate

CA
Cellulose acetat
Cellulose acetate

CAB
Cellulose acetat butyrat
Cellulose acetate butyrate

CAP
Cellulose acetat propionat
Cellulose acetate propionate

CF
Kresol formaldehyd
Cresol-formaldehyde

CMC
Karboksymetylcellulose
Carboxymethyl cellulose

CN
Cellulosenitrat
Cellulose nitrate

CP
Cellulosepropionat
Cellulose propionate

CTA
Cellulose triacetat
Cellulose triacetate

EC
Etylcellulose
Ethyl cellulose

E/EA
Etylen-etylakrylat kopolymer
Ethylene/ethylene acrylate

E/MA
Etylen-metakrylsyreester kopolymer
Ethylene/methacrylic acid

EP
Epoksid eller epoksy
Epoxide eller epoxy

E/P
Etylen-propylen
Ethylene/propylene

EPDM
Etylen-propylen-dienpolymerisat (terpolymer)
Ethylene/propylene/diene

E/TFE
Etylen-tetrafluoretylen
Ethylene/tetrafluorocthylene

E/VAC
Etylen-vinylacetat kopolymer (for plastmaterialer)
Ethylene/vinyl acetate copolymer (for plastics)

EVAL
Etylen-vinylalkohol
Ethylene/vinyl/alcohol

FEP
Tetrafluoretylen-heksafluorpropylen, også PFEP
Perfluoro(ethylene/propylene):  tetrafluoroethylene/hexafluoropropylene, also PFEP

FF
Furanharpiks
Furane-formaldehyde

LCP
Flytende krystallpolymer
Liquid crystal polymer

MBS
Metakrylat-butadien-styren kopolymer
Methacrylate/butadiene/styrene copolymer

MC
Metylcellulose
Methylcellulose

MF
Melamin-formaldehyd harpiks
Melamine-formaldehyde resin

MPF
Melamin-fenol-formaldehyd
Melamine-phenol-formaldehyde

PA
Polyamid
Polyamide

PAI
Polyamidimid
Polyamide imide

PAN
Polyakrylnitril
Polyacrylonitrile

PAUR
Polyesteruretan
Polyester urethane

PB
Polybuten-1
Polybutene-1

PBT
Polybutylentereftalat
Polybutylene terephthalate

PC
Polykarbonat
Polycarbonate

PCTFE
Polyklorotrifluoretylen, også CFM
Polychlorotrifluorethylene, also CFM

PDAP
Polydiallyftalat
Polydiallyl phthalate

PE
Polyetylen
Polyethylene

PEBA
Polyeter-ester blokk kopolymer
Polyether block amide

PEEK
Polyetereterketon
Polyetheretherketone

PEI
Polyeterimid
Polyether imide

PEOX
Polyetylenoksid
Polyethylene oxide

PES
Polyetersulfon
Polyether sulphone

PET
Polyetylentereftalat
Polyethylene terephthalate

PEUR
Polyeteruretan
Polyether urethane

PF
Fenol-formaldehyd
Phenol formaldehyde

PFA
Perfluoralkoksyl alkan
Perfluoro alkoxyl alkane

PI
Polyimid
Polyimide

PMMA
Polymetylmetakrylat
Polymethyl methacrylate

PMP
Poly-4metylpenten
Poly-4-methylpentene-1

PMS
Poly-a-metylstyren
Poly-a-methylstyrene

POM
Polyoksymetylen eller polyacetal eller polyformaldehyd
Polyoxymethylene or polyacetal or polyformaldehyde

PP
Polypropylen
Polypropylene

PPE
Polyfenyleneter
Polyphenylene ether

PPOX
Polypropylenoksid
Polypropylene oxide

PPS
Polyfenylensulfid
Polyphenylene sulphide

PPSU
Polyfenylensulfon
Polyphenylene sulphone

PS
Polystyren
Polystyrene

PSU
Polysulfon
Polysulphone

PTFE
Polytetrefluoretylen
Polytetrafluorethylene

PUR
Polyuretan
Polyurethane

PVAC
Polyvinylacetat
Polyvinyl acetate

PVAL
Polyvinylalkohol
Polyvinyl alcohol

PVB
Polyvinylbutyral
Polyvinyl butyral

PVC
Polyvinylklorid
Polyvinyl chloride

PVDC
Polyvinylidenklorid
Polyvinylidene chloride

PVDF
Polyvinylidenfluorid
Polyvinylidene fluoride

PVE
Polyvinyleter
Polyvinyl ether

PVF
Polyvinylfluorid
Polyvinyl fluoride

PVFM
Polyvinylformal eller ..formaldehyd
Polyvinyl formal or formaldehyde

PVK
Polyvinylkarbazol
Polyvinylcarbazole

PVP
Polyvinylpyrrolidon
Polyvinyl pyrrolidone

SAN
Styren-akrylnitril
Styrene acrylonitrile

S/B
Styren-butadien
Styrene/butadiene

SI
Silikon
Silicone

SMA
Styren-maleinsyreanhydrid
Styrene maleic anhydride

S/MS
Styren-a-metylstyren kopolymer
Styrene-a-methylstyrene copolymer

SP
Mettet polyester
Saturated polyester

TPE
Termoplastiske elastomerer
Thermoplastic elastomeres

TPE-E eller TEE
Termoplastisk kopolyester
Thermoplastic copolyester

TPE-O eller TPO
Termoplastisk polyolefin
Thermoplastic polyolefine

TPE-U eller TPU
Termoplastisk uretan
Thermoplastic urethane

UF
Urea-formaldehyd harpiks
Urea formaldehyde resin

UP
Umettet polyester
Unsaturated polyester

VC/E
Vinylklorid-etylen
Vinyl chloride/ethylene

VC/E/MA
Vinylklorid-etylen-metakrylat
Vinyl chloride/ethylene/methyl acrylate

VC/E/VAC
Vinylklorid-etylen-vinylacetat
Vinyl chloride/ethylene/vinyl acetate

VC/MA
Vinylklorid-metylakrylat
Vinyl chloride/methyl acrylate

VC/MMA
Vinylklorid-metylmetakrylat
Vinyl chloride/methyl methacrylate

VC/OA
Vinylklorid-oktylakrylat
Vinyl chloride/octyl acrylate

VC/VAC
Vinylklorid-vinylacetat
Vinyl chloride/vinyl acetate

VC/VDC
Vinylklorid-vinyleindklorid
Vinyl chloride/vinylidene chloride

Forkortelsene over kan modifiseres ved å tillegge opptil fire bestemte bokstaver etter forkortelsen for den aktuelle polymeren. Eksempelvis vil PS kunne bli PS-HI når det er stor slagseighet (high impact) som blir beskrevet/omtalt.

Når to eller flere polymerer kombineres (legeringer eller blends) foreslår ISO 1043 at symbolene for basispolymerene skilles med et + (plusstegn) og at forkortelsene settes i parentes. Eksempel: en legering av polymetylmetakrylat og akrylnitril-butadien-styren skal skrives som (PMMA + ABS).


 

 

 
plastforum.no
Berhard Getz`gt.3. 2.etg. 0165 Oslo
 
Powered by Avento CMS